La Paeria i l’Agència de l’Habitatge de Catalunya signen un conveni per a la cessió d‘habitatges de titularitat pública

Aquesta és una de les actuacions que està impulsant l’Empresa Municipal d’Urbanisme per ampliar el parc públic d’habitatge a Lleida

Imatge d'arxiu de l'alcalde de Lleida, Miquel Pueyo. Foto: La Ciutat.

El conveni marc, signat telemàticament aquest divendres, preveu inicialment la cessió de set habitatges, repartits entre el Centre Històric, la Mariola i Pardinyes, propietat de l’Agencia de l’Habitatge, per una vigència de quatre anys, prorrogables quatre més. Aquest acord és una nova mesura per fer front a l’emergència habitacional que pateix Lleida i que es veurà agreujada per la crisi actual.

La cessió es du a terme en el marc de col·laboració institucional i suport mutu, per facilitar l’accés a l’habitatge públic a persones en situació d’especial necessitat i també en situació d’emergència o amb risc d’exclusió residencial de la ciutat de Lleida.

L’EMU assumirà la gestió de l’ús dels habitatges i, entre els criteris per determinar la persona o unitat de convivència que es podrà allotjar en cadascun d’aquests, hi haurà el de la superfície i les característiques de cada pis.

L’Empresa Municipal d’Urbanisme portarà a terme les obres d’arranjament per millorar l’habitabilitat dels habitatges cedits.

L’import de la contraprestació de l’EMU per la cessió de la gestió de l’ús dels habitatges es fixa en 1.139,83 euros mensuals (13.677,96 euros anuals) pels set habitatges.

Amb posterioritat a la signatura d’aquest conveni, es podran formalitzar addendes per tal de concretar la cessió a l’EMU d’altres habitatges per destinar a persones en risc d’exclusió social o en situació d’especial vulnerabilitat.

El director de l’Empresa Municipal d’Urbanisme i regidor d’Habitatge, Sergi Talamonte, ha assenyalat que “l’estreta col·laboració entre administracions és cabdal per revertir l’emergència habitacional, que estan patint centenars de famílies a Lleida. Només treballant coordinadament, podrem fer front a les conseqüències socials de la greu crisi humana i econòmica que estem patint”.

Per la seva part, la directora de l’Agència d’Habitatge, Judith Gifreu, ha manifestat que “la signatura d’aquest conveni de cessió permet alleugerir la manca d’habitatges disponibles, que l’Ajuntament pugui tenir per atendre casos puntuals d’emergència, en aquest context de crisis que estem patint”. I ha afegit que aquest acord “és un exemple de la plena disposició de la Generalitat a col·laborar amb els ajuntaments, en la gestió conjunta dels múltiples problemes que poden aparèixer, sempre que sigui possible”.