Lleida executa les primeres accions del Pla de Millora de l’Espai Públic

Aquesta setmana finalitzarà la neteja i desbrossament d'un solar municipal de 5.000 m² darrere del CAP de La Bordeta i la millora del seu entorn

Abans que s’acabi el mes de febrer l’Ajuntament aprovarà el pla d’actuacions el Pla de Millora de l’Espai Públic per a l’any 2022. Aquest pla es va iniciar el passat mes d’octubre amb la realització de la fase de diagnosi que s’està fent a partir de sessions de treball en les 15 zones de la ciutat, en cadascuna de les quals s’ha constituït un grup impulsor del pla de millora. Fins a l’aprovació del pla d’actuacions s’aniran executant diverses accions de neteja intensiva en algunes zones de la ciutat.

Entre avui i demà finalitzaran els treballs de neteja i desbrossament del solar municipal ubicat al darrere del Centre d’Atenció Primària de La Bordeta, entre l’institut Maria Rúbies i la residència Plançó. Es tracta d’una finca de gairebé 5.000 m² on s’hi havia acumulat brossa i malesa. Els treballs han consistit en la neteja de l’espai i en el desbrossat manual i amb tractor. També s’ha fet el desbrossat del tram del carrer Galícia entre el carrer Reus i el carrer Palauet i d’una de les voreres del carrer Reus, per millorar aquest entorn.

A més, des del passat mes de desembre s’ha iniciat el procediment administratiu per requerir als propietaris de l’antic restaurant Cal Peret –situat a l’entrada de la ciutat per la carretera N-230– per tal que procedeixin a la neteja de l’espai interior i exterior d’aquest local, que acumula brutícia. La neteja de l’espai exterior ha d’estar feta abans del pròxim 20 de febrer. Si no és així, la durà a terme l’Ajuntament, repercutint-ne el cost a la propietat. Pel que fa a la neteja de les pintades a l’edifici, dels seus espais interiors i el tancament de la finca s’està pendent d’una resolució de desallotjament en un procediment judicial instat per la propietat de l’immoble.

Aquestes accions puntuals es sumen a una altra iniciativa adreçada específicament a fer front a l’incivisme, com són les actuacions d’agents de la Guàrdia Urbana sense uniformar per tal de detectar i sancionar aquelles conductes incíviques que embruten els carrers i repercuteixen negativament en la imatge de la ciutat.

Elaboració del Pla estratègic de civisme i convivència de Lleida

Paral·lelament a l’execució del Pla de Millora de l’Espai Públic, s’està elaborant el Pla estratègic de convivència i civisme de Lleida 2022-2025. El passat mes de desembre es va constituir el grup impulsor del Pla, amb la participació d’una quinzena de tècnics municipals i properament es farà una enquesta a la ciutadania sobre convivència i civisme.