Inicien les obres de les instal·lacions de Salut Mental de l’Hospital Santa Maria

    L'Hospital millora les instal·lacions de Salut Mental per tal de donar resposta a la demanda infantil i juvenil d'aquesta unitat única a Lleida des de fa 17 anys

    S’han iniciat les obres per tal d’ampliar els espais destinats a la hospitalització de salut mental infantil i juvenil. Reformar espais per tal de crear una zona de despatxos de visita, sales per activitats pels nens i joves, i un jardí d’ús exclusiu per a les activitats. Al juny iniciarà la reforma de la unitat d’hospitalització per tal d’augmentar el nombre de llits per a infantil i juvenil i es passarà de 4 a 12. Aquests llits es destinaran per a la Unitat de referència en psiquiatria infantil i juvenil (URPI), Unitat de crisis d’adolescents (UCA) i Unitat de subaguts d’adolescents (USA). Fins ara a Lleida només hi havia llits d’URPI i els pacients que precisaven els altres ingressos havien de ser traslladats a Barcelona.
    Amb l’augment de llits es vol evitar aquests trasllats a Barcelona d’adolescents amb trastorns alimentaris i donar resposta a noves necessitats en aquesta població així com millorar l’atenció hospitalària integral dels infants i joves. L’increment de llits serà progressiu de juny a setembre, un cop finalitzades les obres i adequats els espais.

    L’objectiu és donar millor servei als pacients i a les famílies i consolidar l’àrea de Salut Mental de l’Hospital Universitari de Santa Maria. Donar un tracte més obert, dins el territori amb millors condicions estructurals. També permetrà crear unitats especialitzades i unitats de recerca, en coordinació amb la resta de proveïdors de salut de la regió sanitària, la Universitat de Lleida i l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida.

    El pressupost de les obres és de 100.000 euros finançats gràcies a la Diputació de Lleida i inclouen l’obra, instal·lacions i equipaments.