El Ple de Balaguer aprova l’arranjament de diversos carrers

temps lectura-Temps de lectura: 2 minuts

Els primers punts del Ple de setembre van ser modificacions de crèdit, portades a aprovació per a poder fer front a l’augment de preus de diferents despeses, com són els subministraments o algunes inversions, i per l’increment dels interessos. La modificació de crèdit s’assumeix del romanent de tresoreria i també amb pressupostos assignats a projectes que no es podran executar abans de final d’any o per la manca de projecte, com és el cas de la plaça 11 de setembre; o per un canvi en la temporització de l’execució, com és el cas de la instal·lació de la deshumectadora de la piscina. La primera modificació va ser aprovada per deu vots a favor, tres en contra i quatre abstencions; i la segona per onze a favor i sis abstencions.

El següent punt va ser l’aprovació per unanimitat del conveni de col·laboració entre el patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida, el Consell Comarcal de la Noguera i la Paeria de Balaguer per a la creació del Punt d’Atenció Globalleida Noguera, el qual té com a objectius donar suport a l’emprenedoria i al teixit empresarial de la comarca, i donar suport a la formació i les accions vinculades a la promoció econòmica. També el projecte d’obres per a l’arranjament del camí del Pla del Casat.

El següent punt va ser declarar d’especial interès o utilitat municipal les obres per a l’arranjament del pati d’accés a l’Institut Almatà, i atorgar una bonificació del 75 % de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres als Serveis Territorials del Departament d’Educació a Lleida, de la Generalitat de Catalunya. D’altra banda se’n van desestimar altres sol·licituds d’exempció o bonificació de tributs. També l’aprovació per unanimitat la sanció econòmica al ciutadà propietari de dos gossos de raça considerada perillosa, per una infracció molt greu i una greu.

Un altre dels punts va ser l’aprovació inicial del projecte d’obres per a l’arranjament del paviment en diferents zones de la ciutat i el polígon industrial Campllong. En aquest sentit es pretén avançar en l’elaboració dels projectes, per tal de poder executar les obres quan s’aprovin els pressupostos per a l’any vinent. També s’ha aprovat per unanimitat la tercera pròrroga per un any del contracte per la gestió del servei públic de transport col·lectiu urbà a la ciutat amb l’empresa Alsina Graells d’Autotransports. En aquest mateix sentit, també es va aprovar per unanimitat la segona pròrroga del contracte de subministrament d’energia elèctrica.

També una modificació del cartipàs per temes d’incompatibilitat laboral d’alguns paers i paeres amb la seva funció a la Paeria.

Seguidament, es va portar a aprovació el retorn de les aportacions concedides a un dels grups municipals de Balaguer, d’acord amb un informe d’intervenció.

Finalment, es van presentar quatre mocions pels grups polítics de Junts per Balaguer i la CUP Balaguer-Amunt. Junts per Balaguer va exposar a la moció la construcció d’un baixador de tren al polígon industrial Campllong, i una segona moció de suport a l’exconseller Miquel Buch i el sergent Luís Escolà. Per part de la CUP Balaguer-Amunt, es van presentat dues mocions, l’una en suport als independentistes detinguts per la protesta contra ‘La Vuelta’ i per l’alliberament dels Països Catalans, i una segona per a la creació de la Taula del Benestar animal a Balaguer.