Acusen a la Paeria d’estar incomplint la Llei de pobresa energètica

  El Comú de Lleida afirma que la Paeria “permet que famílies en risc d’exclusió habitacional acumulin deute amb les companyies energètiques”

  El grup municipal lleidatà El Comú de Lleida acusa a La Paeria d’estar incomplint la Llei de Pobresa Energètica “permeten que famílies en risc d’exclusió habitacional acumulin deute amb les companyies energètiques”, és a dir, subministradores de llum, aigua i gas.

  Segons informa el grup municipal, en els darrers dies, la Regidoria de Polítiques pels Drets de les Persones de l’Ajuntament de Lleida, ha emès una sèrie de cartes adreçades per a persones que es troben en risc d’exclusió residencial acollides a la Llei 24/2015 en l’àmbit de pobresa energètica i acusen a la Paeria de “no estar complint amb les seves obligacions”, segons Carlos González, líder del grup municipal. Aquesta llei indica que se’ls concedeix un ajut per al pagament del deute de les factures, però també indica de forma textual que “el pagament d’aquest ajut es farà directament a les empreses subministradores a començament d’estiu”. Segons el Comú, “aquest ajut cobreix part del seu deute i, per tant, si –la persona- vol conèixer la part restant del deute ha de contactar directament amb la seva empresa subministradora”. El grup municipal afegeix que a més, aquest fet suposaria un “incompliment flagrant de la Llei 24/2015, que obliga a les administracions públiques a garantir que no es generi deute a les unitats familiars en risc d’exclusió residencial”. No obstant, González es mostra contundent i afirma que “l’administració ha de vetllar per aquest compliment de la llei”.

  “Les cartes –que són factures de l’època d’hivern- que estan rebent les persones que es troben en aquesta situació només vénen a dir que la Paeria no compleix la llei i no fa allò que han de fer les administracions públiques segons els criteris dels serveis socials”, remarca González. A més, explica que sí és la mateixa Paeria qui està enviant les cartes, a ells se’ls hi està acumulant el deute perquè ja es troben en una situació de vulnerabilitat i que “si és la mateixa Paeria qui emet els certificats de vulnerabilitat, qui envia les cartes, és que no s’entén, és que hi ha alguna cosa, aquí”, conclou González, tot i que afegeix que “potser la Paeria respondrà que ho fa dins de les seves capacitats financeres”.

  El Comú de Lleida recorda que la Llei 24/2015 del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, estableix en el seu article 6.3 que “les administracions públiques han d’establir els acords o convenis necessaris amb les companyies de subministrament d’aigua potable, de gas i d’electricitat per a garantir que concedeixin ajuts a fons perdut a les persones i unitats familiars en situació de risc d’exclusió residencial o els apliquin descomptes molt notables en el cost dels consums mínims”.

  Així mateix, en el seu article 6.4 també puntualitza que “en cas que es compleixin aquests requisits s’han de garantir els subministraments bàsics d’acord amb el que estableix l’apartat 1 i s’han d’aplicar els ajuts necessaris establerts per l’apartat 3 per tal de no generar un deute a la persona o la unitat familiar”.

  D’altra banda, l’agrupació d’electors remarca que les companyies de subministrament han reconegut que estan acumulant com a deute dels usuaris, descomptant els pagaments que ha fet l’ajuntament a compte, la totalitat de les factures impagades. Segons el Comú, aquest fet suposaria “un incompliment flagrant de la Llei 24/2015 atès que la llei deixa clar que les administracions públiques han de garantir que no es generi deute a les unitats familiars en risc d’exclusió residencial”.

  Per aquests motius el grup municipal del Comú de Lleida traslladarà diferents preguntes a la Comissió Informativa de les Polítiques de drets i serveis a les persones de la Paeria per tal de poder conèixer quins criteris segueix l’àrea municipals de serveis socials a l’hora de quantificar els ajuts concedits a les famílies en risc d’exclusió residencial per fer front als impagaments de subministraments bàsics. L’agrupació d’electors també vol saber quins mecanismes té pensat implementar la Paeria per eliminar la totalitat del deute dels usuaris en compliment de la Llei 24/2015 i quins convenis de col·laboració, i amb quines companyies, ha signat l’Ajuntament de Lleida per tal de donar compliment al punt 3 del article 6 de la Llei 24/2015.

  El proper dimecres dia 12 de juliol, es realitzarà una Comissió Informativa de les Polítiques de Drets i Serveis a les Persones i el grup municipal El Comú de Lleida presentarà i formularà una bateria de preguntes:

  1- Quins criteris segueix el departament de serveis socials a l’hora de quantificar els ajuts concedits a les famílies en risc d’exclusió residencial per fer front als impagaments de subministraments bàsics?

  2- Quins mecanismes té pensat implementar l’ajuntament per eliminar la totalitat del deute dels usuaris en compliment de la Llei 24/2015?

  3- Quins convenis de col·laboració, i amb quines companyies, ha signat l’ajuntament de Lleida per tal de donar compliment al punt 3 del article 6 de la Llei 24/2015?

   

   

  B.A.