La rehabilitació del Palau Maricel, la remodelació de la carretera de Les Botigues i l’adquisició del Patronat, principals actuacions del romanent d’enguany

El govern ha presentat aquest passat 26 de juny les 26 inversions sostenibles i la desena d’actuacions de millora del municipi de Sitges inclosos en el nou programa d'inversions del romanent per a l'any 2019

temps lectura-Temps de lectura: 2 minuts

El govern ha presentat aquest dimarts les 26 inversions sostenibles i una desena d’actuacions de millora del municipi de Sitges inclosos en el nou programa d’inversions del romanent previstes per als mesos vinents, que es va aprovar dilluns en sessió plenària amb la unanimitat de tots els grups municipals. La gestió dels recursos comptables de l’Ajuntament ha permès assolir 19,1MEU de superàvit per destinar-los a inversions però també a garantir la sostenibilitat financera de l’Ajuntament (7,9MEU), d’acord amb el marc legal de racionalització de la despesa. Les inversions tiren endavant sense superar el sostre de despesa i assegurant la sostenibilitat financera de la corporació.

Durant la presentació, l’alcalde de Sitges, Miquel Forns, ha explicat que el més important dels programes d’inversió que realitza el govern aquests exercicis “és donar resposta a les necessitats del municipi pels anys que no s’ha pogut satisfer donada la situació de crisis econòmica i per l’esforç contributiu realitzat pels ciutadans aquests darrers anys”. Forns ha afegit que “els programes es porten a terme completant les amortitzacions de crèdit i deixant un ajuntament sanejat de cara al nou mandat que s’iniciarà al 2019”. Forns ha volgut agrair el suport dels grups municipals en l’aprovació de dilluns.

Per la seva part, la primera tinent d’Alcalde, Aurora Carbonell, ha manifestat que “aquest nou programa d’inversions permet cobrir les principals necessitats del municipi que en alguns casos són necessitats reclamades des de fa anys pels ciutadans”. Carbonell ha citat alguns dels projectes principals que acompanyen aquest segon programa, com la rehabilitació del Palau Maricel de Terra, la remodelació de l’avinguda de Les Botigues de Sitges o l’adquisició del Patronat d’ASC, situat al carrer de les Parellades.

El superàvit de 19,1MEU aconseguit a partir del tancament de l’exercici de 2017 consta de dues parts. Per una banda, la part que s’ha d’efectuar per obligat compliment de la llei, consignada en 11,6MEU, dels quals 3,7MEU es destinaran a inversions sostenibles i 7,9MEU a garantir l’estabilitat financera (6,8MEU seran, de fet, per a la completa amortització i pagament de préstecs pendents de l’Ajuntament, deixant la institució en una situació de deute zero). L’altra part del superàvit és la de lliure disposició, dotada en 7,5MEU, dels quals 3,2MEU es destinen a despesa i 4,3MEU a estalvi o com a bossa per a possibles urgències.

Actualment, l’Ajuntament de Sitges executa aquest any bona part del primer programa d’inversions sostenibles per a la vila dotat en 9MEU i provinents del romanent comptable de 2016.