Sant Pere de Ribes obre la convocatòria d’ajuts municipals a empreses, nous autònoms i a la innovació empresarial

Amb una dotació de 120.000 euros, hi ha 4 línies d’ajuts

L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes ha obert la convocatòria de subvencions d’enguany per a establiments comercials i empreses, autònoms i a la innovació. Es tracta d’una línia d’ajusts que es va posar en marxa per primera vegada el 2017 a través de la qual es destina una dotació econòmica de 120.000 euros a fomentar la creació i la millora d’activitats econòmiques; promoure l’emprenedoria, incentivant la creació del propi lloc de treball per part de treballadores i treballadors autònoms; i el foment en la innovació de les empreses del municipi.

Aquesta convocatòria està dividida en 4 línies d’ajuts. La línia I està adreçada a activitats a peu de carrer amb una superfície màxima de 500m2, per despeses d’inversió, obres o maquinària, entre altres. Dins d’aquesta línia es subvencionarà el 50% de la inversió realitzada i fins a un màxim de 2.000€ per a la millora d’activitats i de 6.000€ per a nous negocis. La Línia II són ajuts per a persones que han iniciat l’activitat com a autònoms, amb ajuts per a les quotes de fins a 2.000€. La Línia III, a la innovació, són subvencions per valor del 50% de les despeses elegibles per a estudis o projectes d’innovació amb un màxim de 3.000€. I la Línia IV és per a la inversió en obres, instal·lacions o maquinària d’activitats econòmiques ubicades a polígons industrials, entre d’altres. Com en la Línia I, l’import a concedir serà de fins a un màxim de 2.000€ per a la millora d’activitats i fins a 6.000 per a noves activitats, cobrint sempre el 50% de les despeses elegibles.

Les subvencions estan destinades a finançar projectes o activitats desenvolupades durant el període comprès entre el dia 1 de gener de 2018 fins al 31 de maig de 2019 i la presentació de sol·licituds acabarà el 31 de maig del 2019 o fins exhaurir la dotació total consignada. Una mateixa beneficiària no podrà sol·licitar més d’una línia d’ajut.

Conjuntament amb la documentació exigida a les bases, s’hauran de lliurar a les Oficines d’Atenció Ciutadana (OAC). Es poden consultar les Bases dels Ajuts d’Empresa 2019 i els models de documentació al web de l’Ajuntament, a l’apartat empresa (http://www.santperederibes.cat/municipi/empresa).