Ja es poden sol·licitar els ajuts de 2021 per a arranjar habitatges a Sant Pere de Ribes

Les subvencions van destinades a gent gran i persones amb dificultats de mobilitat o risc d'exclusió residencial

temps lectura-Temps de lectura: 2 minuts

L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes ha obert, fins al dia 25 d’octubre, el període de sol·licituds per accedir a les subvencions de 2021 per a arranjaments d’habitatges de la gent gran i persones amb dificultats de mobilitat o amb risc d’exclusió residencial. Els ajuts es destinaran a finançar la instal·lació d’ajudes tècniques i les reformes bàsiques destinades a garantir les condicions de seguretat, higiene i habitabilitat mínimes de les llars. Les sol·licituds es poden presentar a través de la seu electrònica municipal, adjuntant la documentació a la instància genèrica; o bé de forma presencial a les Oficines d’Atenció Ciutadana (OAC), demanant cita prèvia telemàticament o trucant al telèfon 93 896 73 00. Tota la informació sobre la convocatòria està disponible a la web municipal.

Les subvencions estan adreçades a unitats de convivència amb persones més grans de 65 anys o amb dificultats de mobilitat o risc d’exclusió social empadronades al municipi. Es prioritzaran els següents casos:

  • Persones més grans de 80 anys que visquin soles o amb una altra persona gran.
  • Persones que tinguin acreditada la condició de discapacitades o amb dependència.
  • Persones amb dificultats funcionals o cognitives amb un informe mèdic.
  • Persones amb pocs recursos econòmics.

Les persones o unitats de convivència que ja rebin altres ajuts destinats a la mateixa finalitat no podran accedir a aquesta línia de subvencions. Tampoc ho podran fer les que durant 2020 hagin superat ingressos anuals de 15.935,36€ (1 membre), 23.903,04€ (2 membres), 27.881€ (3 membres) o 31.870,72€ (4 membres o més).

Arranjaments en banys i cuines i altres espais

Per poder optar a les subvencions, els arranjaments s’han de dur a terme a l’interior dels habitatges. D’una banda, es contempla la possibilitat de finançar actuacions en banys, com la substitució de la banyera o dutxa per un paviment antilliscant arran de terra (cota zero) o per un plat de dutxa el més baix possible en funció de la valoració tècnica. També es podran destinar a la substitució d’aixetes en bateria per models monocomandament, substitució o adaptació dels rentamans, tractament antilliscant de paviments, eliminació del bidet o col·locació d’ajudes tècniques.

La convocatòria inclou, a més, els arranjaments en cuina, com el tall de subministrament de gas, la substitució de placa de gas per placa elèctrica o placa de gas de desconnexió automàtica, subministrament d’element de cocció, canvi d’aixetes, tractament antilliscant de paviments o reforç d’il·luminació a zones de treball.

Per últim, es poden destinar a arranjaments generals, com ampliacions o canvi de gir de porta, tancaments, modificació de la configuració d’un espai, anivellament de paviments interiors, eliminació de graó, canvi de manetes o instal·lació de subministraments bàsics en mal estat, entre d’altres.

Uns ajuts condicionats a l’actuació prescrita per un arquitecte tècnic

La subvenció es concedirà en espècie, és a dir, suposa la realització de l’arranjament en base a la prescripció de l’arquitecte tècnic. Això inclou:

  • La valoració tècnica de l’arranjament a realitzar per part dels serveis tècnics dels Serveis Socials de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes i d’un arquitecte tècnic.
  • El projecte d’obra d’arranjament i el seguiment de la mateixa per part d’un arquitecte tècnic.
  • La mà d’obra per la realització de l’arranjament.
  • Els cost de la totalitat del material.