La fossa sèptica es regularitza com a sistema de sanejament alternatiu al clavegueram a Olivella

L’Ajuntament d’Olivella ha aprovat el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) mitjançant el qual aplicarà la depuració individual com a sistema de sanejament municipal per tal de solucionar el problema urbanístic del municipi, compost de diverses urbanitzacions de baixa densitat i amb dèficits urbanístics. És la primera vegada que la Generalitat de Catalunya regularitza la implantació generalitzada de la depuració individual autònoma en les propietats privades.

Això també suposarà la legalització o regularització de les fosses sèptiques actuals, és a dir, no serà necessari canviar les existents si s’ajusten a la normativa vigent en cada moment. Cal destacar també que hi haurà sectors del municipi on caldrà ampliar la xarxa de clavegueram.

Aquesta situació ha paralitzat l’activitat de la construcció a Olivella des del 2014. Un cop aplicat aquest nou model de sanejament, a finals de 2021 o principis de 2022, l’Ajuntament tornarà a donar llicències d’obres en la major part del municipi, excepte a les urbanitzacions de La Plana Novella i Mas Milà, on s’està pendent de l’aprovació del projecte de reparcel·lació.

Marta Verdejo, alcaldessa d’Olivella, assegura que “aquest POUM significa un gran avanç, perquè permet desencallar l’evolució del municipi, ja que amb aquest sistema individual de depuració de les aigües, que supera la xarxa de sanejament, podrem donar llicències d’obres després de molts anys sense concedir-ne. Això reactivarà el municipi i podrem créixer i incrementar la població i els recursos per millorar els serveis.”

“Executar la xarxa de clavegueram d’Olivella resulta inviable per raons tècniques i per l’elevat cost econòmic. Aquest sistema és una solució òptima i la millor opció per cuidar el medi ambient. A més, Olivella pot servir com a exemple a les 2.300 urbanitzacions de baixa densitat que hi ha arreu de Catalunya. Així, el nostre municipi esdevindrà un precedent per solucionar un dels majors problemes urbanístics del territori”, ha explicat Manuel Márquez, assessor en la redacció del POUM d’Olivella.

“A més, la legalització d’aquest sistema respon a l’objectiu que tenim per al municipi, que mediambientalment serà més sostenible i amb habitatges més autosuficients tant amb gestió eficient d’aprofitament de les aigües com energèticament”, afegeix l’alcaldessa.