Es reprenen les obres del camp esportiu de Pins Vens a Sitges

L’Ajuntament va aturar els treballs el passat 30 de març com a conseqüència del decret del Govern espanyol que prohibia totes les activitats no essencials

Imatge de l'Ajuntament de Sitges. Cedida

L’Ajuntament de Sitges reprendrà dilluns les obres del nou camp esportiu de Pins Vens. Els treballs van quedar aturats el passat 30 de març per donar compliment a la prohibició del Govern espanyol de dur a terme qualsevol activitat considerada no essencial. Amb la prohibició aixecada, l’Ajuntament ha tornat a activar les obres,  garantint les mesures de seguretat i protecció contra la COVID-19.

Paral·lelament ha quedat aixecada també la prohibició de dur a terme obres privades en tot el terme municipal de Sitges sempre i quan es compleixin els següents requisits:

  • El promotor de l’obra ha de posar en coneixement de l’Ajuntament telemàticament la seva voluntat d’iniciar o reiniciar les obres, acompanyant aquest escrit de la Declaració responsable (es pot descarregar al web municipal).
  • Es garanteixin totes les mesures de seguretat per evitar contagis (distància de seguretat i ús obligatori de mascaretes entre d’altres mesures que el delegat de prevenció de riscos de l’obra determini).
  • Les obres no interfereixen en la mobilitatde persones.
  • Com a mesura per assegurar la convivència ciutadana queda limitada l’execució de les obres en els següents horaris: de dilluns a divendres de 9.30h a 13h, i de 14h a 19.30h; i els dissabtes de 9.30h a 15h.
  • No estan permeses:
    • Les obres de rehabilitació de façanes i de qualsevol altre element comú dels edificis.
    • Les obres que suposin una intervenció en edificis existents si en dit edifici (i no només en l’immoble on es realitzin les obres) hi ha persones no relacionades amb les feines d’execució de l’obra.

El regidor d’urbanisme, Eduard Terrado ha explicat que “l’Ajuntament vetllarà pel compliment de les mesures de seguretat i protecció de les persones en totes les obres que es duguin a terme a Sitges”. Terrado ha afegit que el govern ha decidit limitar l’horari de les obres, aplicant l’horari d’estiu, amb l’objectiu de reduir les molèsties veïnals en uns moments en què la gent es troba a les llars a causa del confinament”.