El Consell Comarcal del Garraf augmenta un 20% el pressupost de la campanya contra la vulnerabilitat alimentària

S’atorgaran subvencions directes als ajuntaments per un import total de 48.000 €, per garantir l’alimentació bàsica dels infants amb vulnerabilitat alimentària durant el període de vacances escolars

Imatge dels menjadors infantils. Foto: Aj. SPDR

El Consell Comarcal del Garraf ha augmentat un 20% el pressupost de la campanya de suport a infants amb vulnerabilitat alimentària per a aquest any, en relació al 2019. Es tracta d’un programa de subvencions directes adreçades als ajuntaments de la comarca per un import total de 48.000 €, per tal de complementar els programes de suport dels ens locals a les famílies, per garantir l’alimentació bàsica dels infants amb vulnerabilitat alimentària de la comarca del Garraf, durant el període de vacances escolars.

En aquest sentit, la consellera delegada d’Ensenyament, Convivència, Ciutadania i Joventut, Gisela Vargas, ressalta que “aquest és un programa complementari als què destinen els ajuntaments a les famílies en situació de vulnerabilitat, per a l’adquisició d’aliments” i destaca que “hem agilitzat la gestió per tal que els ajuntaments disposin el més aviat possible d’aquests recursos, sense fer cap mena de requeriment i petició al Consell Comarcal del Garraf i perquè puguin arribar ràpidament a les famílies”.

La campanya s’ha treballat conjuntament amb els ajuntaments del Garraf i s’ha considerat necessari i oportú reforçar-la a aquest any, tenint en compte l’increment de les necessitats d’alimentació per la crisi derivada de la Covid-19. La consellera adjunta a presidència, Mònica Gallardo, posa de relleu que “des de l’inici d’aquesta crisi hem treballat conjuntament amb els sis ajuntaments, des del consell d’alcaldies, i els àmbits de serveis socials i habitatge, perquè volem donar una resposta real i, sobre tot, coordinada i consensuada perquè aquests recursos públics siguin àgils i facilitadors, per donar resposta a aquests problemes”.

Els fons de la campanya provenen del pressupost del Consell Comarcal del Garraf aprovat per a aquest any i de la Diputació de Barcelona, i es distribuiran de la següent manera: 21.360 € a Vilanova i la Geltrú, 11.040 € a Sant Pere de Ribes, 6.000 € a Sitges, 4.800 € a Cubelles, 2.400 € a Canyelles i 2.400 € a Olivella.

Vargas detalla que la distribució d’aquests recursos “s’ha consensuat amb criteris d’equilibri territorial, de manera que els ajuntaments dels municipis més petits com Canyelles i Olivella no tinguin menys del 5% dels recursos totals, i que cap municipi rebi menys recursos que durant la campanya contra la vulnerabilitat alimentària de l’any 2019”.

Amb aquesta campanya, que s’impulsa des del 2013, el Consell Comarcal del Garraf dona suport a les accions de benestar i cohesió social dels ajuntaments de la comarca. El programa està lligat al Pla Estratègic de Subvencions, que preveu la cooperació amb els municipis en situacions d’emergència, vulnerabilitat i necessitats d’atenció social, entre d’altres.

En aquest sentit, Gallardo destaca que “una de les nostres voluntats, més enllà del pressupost que tenim aprovat, és ser capaços de cercar més recursos tan materials com econòmics a administracions superiors, per tal de poder adaptar tots aquests programes a les necessitats dels veïns i les veïnes de la comarca del Garraf”.

Beques menjador i targetes moneder

El Consell Comarcal del Garraf ha aprovat per al curs 2019-2020 un total de 2.481 ajudes de menjador per famílies de tots els municipis de la comarca: 1.293 a Vilanova i la Geltrú, 584 a Sant Pere de Ribes, 256 a Sitges, 50 a Olivella i 42 a Canyelles.

Degut a l’estat d’alarma decretat per la pandèmia del coronavirus i al conseqüent tancament dels centres educatius, l’import de les beques de menjador s’està cobrint a través de les targetes moneder implementades pel Departament d’Educació i pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per tal que les famílies facin les compres per garantir l’alimentació dels infants.

Al Garraf es van distribuir 2.494 targetes, que es recarreguen cada quinze dies amb l’import de 4 € per dia i per infant, pels dies lectius de cada període. Fins al moment, s’han carregat 152 € a cada targeta.