El Ple de Sitges aprova les ajudes al lloguer de l’habitatge

Les ajudes seran de fins a 500 euros al mes i poden sol·licitar-les les persones que paguin un màxim de 1.000 euros de lloguer al mes

Imatge del Ple de Sitges. Cedida

L’Ajuntament de Sitges ha aprovat al Ple municipal, celebrat aquest dimecres en sessió telemàtica,modificacions en els ajuts al lloguerde l’habitatge. L’objectiu d’aquests ajuts anuals és fer una atenció especial a la ciutadania que ha patit una reducció dels seus ingressos com a conseqüència de la Covid-19.

Les ajudes al lloguer de la regidoria d’Habitatge seran de fins a 500 euros al mes. Per optar-hi cal, entre altres requisits,ser titular d’un contracte de lloguer de fins a 1.000 euros i tenir uns ingressos familiars que no superin els següents topalls: 24.753,08€/any per a unitats de convivència d’1 membre; 32.856,61€/any per a unitats de convivència de 2 membres; 39.981,44€/any per a unitat de convivència de 3 membres i 57.319,74€/any per a unitats de convivència de 4 membres o més.

La regidoria d’Habitatge ha modificatel funcionament pel qual s’atorguen els ajuts per poder donar una resposta ràpida a la ciutadania en un moment de crisi urgent. Per aquest motiu, l’Ajuntament avançarà els diners de les ajudes als sol·licitants que compleixen amb els requisits, a diferència del que es fa actualment, quan els ajuts s’ingressen a quadrimestre vençut.

Altres ajudes al lloguer

L’Ajuntament ha ampliattambé les ajudes d’emergència social puntuals en l’àmbit del lloguer i els subministraments que gestiona la regidoria de Drets Socials, Ciutadania i Igualtat. Aquets ajuts, dirigits a persones que puntualment no poden fer front al pagament dels subministres de la llar o del lloguer, s’han augmentat en 80.000 euros (40.000 euros en el cas de les ajudes al lloguer i 40.000 en el cas de les ajudes als subministraments), arribant als 170.000 euros.

Les ajudes de Serveis Socials no estan subjectes a cap convocatòria i s’entreguen durant tot l’any després d’un estudi individualitzat de cada cas a càrrec dels tècnics de la regidoria. En el context actual, s’ha agilitzat el procediment d’atorgament per poder assegurar que aquests ajuts arribin el més ràpidament possible a les persones que ho necessiten.

Requisits per sol·licitar els ajuts al lloguer de la Regidoria d’Habitatge:

  • Acreditar la residència habitual per mitjà del contracte de lloguer
  • No superar els 1.000€ de lloguer mensual
  • Acreditar els ingressos de la meva unitat de convivència
  • Acreditar estar empadronat a Sitges abans de l’1 de gener de 2020 (o estar empadronat després d’aquesta data però des de fa 10 anys o més en períodes discontinus)
  • Estar al corrent de pagament dels darrers rebuts de lloguer de l’any en curs amb excepció de les persones que hagin patit una davallada sobtada dels ingressos a partir de la declaració d’estat d’alarma del 14 de març de 2020, les quals estaran exemptes de presentar els rebuts a partir d’aquesta data.

COM DEMANAR LES AJUDES?

Un cop estigui oberta la convocatòria, les sol·licituds es podran tramitar de forma telemàtica a través de la carpeta ciutadana de l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC).

L’Ajuntament difondrà els enllaços directes quan la convocatòria estigui activa, l’endemà laborable de la publicació de la convocatòria al BOP. En cas de necessitar fer el tràmit presencialment, s’haurà de demanar cita prèvia a l’OAC (telèfon 010).