Aprovada la redacció del II Pla Intern d’Igualtat de Gènere de l’Ajuntament de Cubelles

El nou text inclourà les darreres actualitzacions legislatives en matèria d’equiparació de condicions laborals entre dones i homes

L’Ajuntament de Cubelles ha aprovat l’elaboració del II Pla Intern d’Igualtat de Gènere consistorial encarregat d’aprofundir i consolidar l’equiparació laboral entre tot el personal municipal. El nou document, que s’ha de renovar un cop exhaurit l’anterior, inclourà les darreres novetats normatives en matèria d’equitat professional així com noves accions i mesures que complementaran les incorporades a la primera versió del 2018.

La confecció del II Pla Intern d’Igualtat de Gènere de l’Ajuntament anirà a càrrec de la cooperativa Equilátera, especialitzada en l’equitat de gènere en l’àmbit de les organitzacions, per un cost total de 5.300 euros, exempts d’IVA. El document inclourà les fases de conscienciació, diagnosi, planificació i difusió, execució i avaluació, i s’elaborarà a partir d’un treball de camp de les professionals de la consultora que comprendrà reunions de treball entre els responsables de la seva posterior implementació, trobades diverses amb personal municipal considerat informants claus per la seva posició en l’organigrama consistorial i una enquesta adreçada al conjunt de la plantilla, entre d’altres. Durant la seva preparació, a més, es durà a terme una auditoria salarial i formació específica de prevenció i actuació enfront l’assetjament sexista.

La previsió de la regidoria de Polítiques d’igualtat, encapçalada per Pilar Juste, que és qui supervisarà el pla d’igualtat juntament amb el departament de Recursos humans, liderat per Alexandra Corvillo, és que la seva redacció estigui enllestida en un període de sis mesos.