Renovat l’enllumenat del Mercat Municipal de Roses

L’empresa municipal Rosersa ha finalitzat les tasques de renovació de l’enllumenat interior del Mercat Municipal de Roses, destinat a millorar l’eficiència energètica d’aquest equipament

La instal·lació de l’enllumenat interior estava format per 25 llumeneres de vapor de mercuri de 250 w de potència, que en total generaven un consum de 6.250 w. Aquestes han estat
substuïdes per 44 plaques de led de 84,1 w de potència que generen un consum de 3.700
w, suposant per tant un estalvi d’uns 2.550 w.

A més d’aquesta reducció en el consum, les noves llumeneres disposen d’una òptica
extensiva que genera una bona uniformitat lumínica sense generar zones ombrívoles, tenen
una temperatura de color més càlida i una millor estètica.