La Biblioteca Lambert Mata publica la memòria de l’any 2020

Degut a la Covid-19, la biblioteca va obrir aquest 2020 86 dies menys que el 2019

temps lectura-Temps de lectura: 2 minuts

La Biblioteca Lambert Mata ha fet balanç d’un any atípic, el 2020, marcat per la pandèmia del  coronavirus, que ha afectat també a la seva activitat. L’equipament, a més de donar servei a  tots els habitants de Ripoll, és també la biblioteca central comarcal i per tant, dona suport a la  resta de biblioteques de la comarca. S’ha elaborat una memòria, un document que pretén  recollir les dades més significatives de l’any i la seva redacció comporta una feina prèvia  d’anàlisi de les estadístiques i resultats que permeten avaluar el servei que s’ofereix a la  ciutadania i a partir d’aquí, planificar les actuacions per a una millor qualitat del mateix en un  futur. 

Degut a la Covid-19, la biblioteca va obrir aquest 2020 86 dies menys que el 2019. En total, va  estar oberta 193 dies, pels 279 del 2019. El 13 de març es va haver de tancar la biblioteca i no  es va tornar a obrir fis al 26 de maig, amb moltes limitacions. A la memòria es destaca com  l’equipament s’ha anat adaptant a les circumstàncies derivades de les dades epidemiològiques  i com s’ha hagut de reinventar per oferir activitats online.  

En comparació amb el 2019, la biblioteca compta amb més carnets, un total de 7.719 pels 7.562  de l’any passat. Els usuaris per dia van decaure dels 296 el 2019 als 184 el 2020. Els préstecs  també van baixar molt, de 36.063 el 2019 a 22.262 el 2020; però per contra els préstecs digitals  van augmentar exponencialment, de 211 el 2019 a 1.282 el 2020. Les activitats organitzades,  evidentment, van ser menys: en total 73, per les 124 de l’any anterior. Pel que fa als usuaris del  WiFi, també van baixar, de 1.532 a 658. 

El nombre d’usuaris del 2020 va ser de 35.521 persones, mentre que el 2019 se n’havien  registrat 82.470. La mitjana d’usuaris va ser de 184 persones per dia, per les 296 de l’any  anterior. 

La biblioteca va seguir incrementant el seu fons durant el 2020, amb 2.521 adquisicions de  llibres, 29 documents sonors i 132 audiovisuals. Es van adquirir menys documents sonors i  audiovisuals, ja que els treballadors de l’equipament van detectar que la seva demanda va a la  baixa, ja que la gent té accés a més plataformes de descàrrega. 

El pressupost del 2020 de la biblioteca es desglossa de la següent manera: 24.141 euros  provinents de fons de la Generalitat de Catalunya i 219.265 euros de l’Ajuntament de Ripoll.  També s’havien de rebre 8.000 euros de la Diputació de Girona, però finalment es rebran aquest  2021. 

A la memòria també s’analitzen altres aspectes com ara quins són els documents més prestats,  quins documents del Fons Mata s’han pogut digitalitzar, les consultes al fons antic, les activitats  que es van poder fer o l’aparició de la biblioteca als mitjans de comunicació.