Arbúcies i Sant Hilari demanen unes comunicacions de qualitat

Es facilita un document de denúncia per reclamar a Telefonica la solució a un problema que es va repetint en el temps

Aquest divendres passat 17 de setembre va haver-hi una nova incidència en el servei de telefonia fixa, mòbil i internet que va afectar a part de la població d’Arbúcies i Sant Hilari. Aquesta vegada, l’avaria va tenir una durada de 30 hores i una vegada més va deixar sense servei caixers automàtics, terminals de pagament de targeta, usuaris particulars… Així com la impossibilitat de contactar amb serveis mèdics i d’emergència. Aquest no és un problema aïllat, ja que altres incidències semblants s’han anat repetint en els últims mesos.

Per tal de reclamar una actuació imminent i exigir les inversions necessàries per part de Telefonica De España SAU, els ajuntaments d’Arbúcies i Sant Hilari han preparat un model de reclamació-denúncia en què les persones afectades només han d’omplir les seves dades personals i signar. Al llarg d’aquesta setmana es poden trobar i lliurar aquests documents en paper al Museu Etnològic del Montseny i a l’Ajuntament d’Arbúcies, o per internet amb signatura electrònica i enviar-ho a través d’una instància genèrica en línia
(https://tramits.seu.cat/ABSIS/EAD/webspublicacion/eMiservicio/catala/VisorITs/C2FFC14F6BA849C28517F9729353E7D8.asp?codent=108&FIL_WTXIDTRAM=06C1841D3A944532B529D6BAE4B1BC0B&INF_WTXNOMTAB=F00000000&INF_WTXCHKTEL=S&INF_WTXIDSERT=F00000000&INF_WTXNOMTRA=Inst%E0ncia%20gen%E8rica) .

Aquest mateix divendres s’enviaran conjuntament totes les denúncies recollides d’ambdues poblacions a l’Oficina del Consumidor.

El formulari de reclamació/denúncia el poden omplir totes aquelles persones que quedessin afectades per la incidència, independentment de la companyia telefònica a la qual pertanyin.