La Diputació de Girona impulsa diverses mesures per fomentar la conservació del medi ambient

Aquest matí en la sessió plenària s’ha donat compte dels resultats del Pla Estratègic de Subvencions 2017-2019 del servei de Medi Ambient i s’han aprovat les bases de subvencions de suport a actuacions de conservació del patrimoni gironí per part d’organitzacions no lucratives (ONL), que compten amb uns 80.000 euros anuals

temps lectura-Temps de lectura: 6 minuts

El saló de comissions de la Diputació de Girona ha acollit de nou la sessió plenària ordinària, que des de ja fa cinc mesos es du a terme mitjançant videoconferència i es retransmet per via telemàtica a través del web de l’ens supramunicipal.

Uns dels principals eixos estratègics del nou mandat 2019-2023 són el compromís amb el medi ambient, la lluita contra el canvi climàtic i l’aposta per les energies renovables i la sostenibilitat. Amb aquests objectius la sessió plenària d’avui ha recollit diverses mesures que promouen l’assoliment d’aquestes fites.

L’estat de la situació actual de les polítiques mediambientals de l’ens supramunicipal s’ha conegut avui quan s’ha donat compte dels indicadors del Pla Estratègic de Subvencions 2017-2019 del servei de Medi Ambient. Concretament, l’avaluació s’ha centrat en sis programes diferents: el Programa de foment a la sostenibilitat, el Programa de política forestal, el Programa de suport al sector agrari, el Programa de foment a l’educació ambiental, el Programa “del Parc al Montseny” i el Programa de suport a la conservació i gestió del patrimoni natural.

Entre les dades més destacables es troba l’estalvi de 5.104,37 MWh/any gràcies a la millora substancial de l’enllumenat públic, la instal·lació de 39 punts públics de càrrega semiràpida i ràpida per a vehicles elèctrics, la producció de 40,83 MWh anuals d’energia renovable o la instal·lació de calderes i xarxes de calor amb biomassa en edificis públics, que consumeixen 903 tones d’estella l’any. Totes aquestes mesures han aconseguit una reducció de 4.982,25 tones de CO2 l’any.

En política forestal s’ha donat suport als ens locals amb la implementació de 79 infraestructures, s’han millorat o ordenat forestalment 153,37 ha i s’han recuperat 170,22 ha com a espais de pastura. A més, en la línia de suport a les agrupacions de defensa forestal (ADF), s’han arranjat 412,26 km de camins i realitzat 6 plans de prevenció d’incendis. I en la línia de col·laboració amb els ajuntaments en la gestió del Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny, s’han arranjat 515 km de camins.

Així mateix, s’ha fomentat l’educació ambiental amb la realització de 129 activitats del projecte “Del mar als cims” i s’han ofert 13 tallers en el marc del projecte “Tallers ambientals”. Entre les dues línies de subvencions hi han participat un total de 158 escoles i 41.566 alumnes.

Al llarg de la sessió plenària, a més, s’han aprovat per unanimitat les bases reguladores de subvencions de concurrència competitiva i convocatòria pública per donar suport a projectes de conservació, millora i restauració del patrimoni natural del territori gironí promoguts per d’organitzacions no lucratives (ONL). Podran concórrer a aquesta convocatòria, que compta amb una inversió d’uns 80.000 euros anuals, les associacions i fundacions privades sense ànim de lucre que tinguin com a objectiu preferent la protecció o conservació del patrimoni natural o del medi ambient.

Les accions s’han d’ubicar principalment en sòl no urbanitzable i se n’han de justificar els valors naturals. Les despeses subvencionables han de ser:

· Accions de conservació d’hàbitats, tàxons i processos ecològics

· Gestió de l’ús públic per disminuir la pressió antròpica sobre hàbitats naturals

· Actuacions de millora de la connectivitat ecològica

· Accions complementàries de formació, d’edició de materials interpretatius o de sensibilització

Finalment, en la sessió ordinària del Ple de juliol, s’ha votat a favor, amb l’abstenció de la CUP, de l’adhesió de la Diputació de Girona a la Declaració sobre la Interdependència entre Salut i Natura a Catalunya, que compta amb 100 organitzacions adherides i que pretén situar la natura com a element essencial per a la salut de les persones i, alhora, la salut humana com a perspectiva per a la seva conservació. Així mateix, la Diputació també s’ha adherit per unanimitat a la moció de la plataforma No a la MAT que es va presentar a l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners per a la derogació definitiva del projecte del ramal de la línia de Molt Alta Tensió (MAT) entre aquest municipi i Riudarenes i per a una alternativa sostenible.

Aprovació inicial del Pla de Serveis d’Assistència en Administració Electrònica

La Diputació de Girona continua fent una clara aposta per l’acceleració de la implantació de l’administració electrònica. En la sessió plenària d’avui s’ha aprovat, per unanimitat, el Pla de Serveis d’Assistència en Administració Electrònica als Ens Locals, el qual té per objectiu ajudar els ajuntaments de la demarcació de Girona en aquesta procés.

Aquest Pla de Serveis recull les prestacions en administració electrònica que s’ofereixen als ens locals, principalment als municipis amb una població inferior a 10.000 habitants. Aquests serveis s’estan oferint, des de l’any 2008, per mitjà de l’Oficina de Suport a l’Administració Electrònica (OSAE), adscrita al servei de Noves Tecnologies de l’Àrea de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació de la Diputació, a través de bases i convocatòries.

Aquest Pla recull els serveis que presta l’OSAE i defineix els ens locals que en poden ser beneficiaris, la forma en què es poden prestar els serveis i els procediments de sol·licitud i concessió. Amb l’aprovació d’aquest Pla s’ha volgut consolidar el servei i actualitzar-ne les condicions d’acord amb els recursos i les necessitats actuals.

Els serveis oferts recolzen en el model de desplegament de l’administració electrònica per als ajuntaments que porta a terme la Diputació de Girona, el qual consta de dues modalitats: la modalitat bàsica, que permet complir l’essència de l’expedient electrònic, i la modalitat completa, que afavoreix el ple compliment de l’administració electrònica.

El Pla de Serveis d’Assistència en Administració Electrònica als Ens locals regula els recursos que s’ofereixen i les seves condicions a través del Catàleg de Serveis d’Administració Electrònica, que consta de:

· Gestor d’administració electrònica: registre electrònic d’entrada i sortida de documents i gestor d’expedients

·  Creació i manteniment de llocs web

·  Servei de hosting: allotjament de llocs web, dominis i comptes de correu

·  Servei de housing: allotjament de servidors

És a dir, a part de les eines tecnològiques necessàries, el Pla també dona un servei de suport i se sustenta en el model de treball e-SET del Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC). Amb aquests elements s’aconsegueix l’acompanyament de la transformació digital dels ajuntaments del territori. Actualment ja estan rebent el servei uns 160 municipis.

Les entitats locals que hi estiguin interessades podran sol·licitar més d’un servei d’aquest catàleg i podran formalitzar la petició en qualsevol període de l’any.

 

El Conservatori es replanteja l’ús dels instruments arran de la COVID-19

 Les mesures adoptades per a la prevenció de la COVID-19 han comportat tot un seguit de canvis en els mètodes d’ensenyament. Per això el Conservatori de Musica Isaac Albéniz de la Diputació de Girona ha fet un replantejament pel que fa a l’ús dels instruments. En aquest sentit, l’objectiu de cara al proper curs 2020-2021 és que les aules de piano disposin de dos instruments, un per a l’alumnat i l’altre per al professorat. D’aquesta manera, es respectaran les mesures de seguretat establertes amb motiu de la COVID-19 i, a més, s’hi podran introduir els duets de piano, cosa que permetrà enriquir la formació de música de cambra.

Per altra banda, el Conservatori ampliarà el seu banc d’instruments amb l’objectiu de facilitar-ne el préstec als alumnes més petits que s’inicien en l’estudi de la música. D’aquesta manera, abans no decideixen comprar un instrument, se’ls oferirà l’oportunitat d’utilitzar-ne un del banc d’instruments del Conservatori. El pressupost destinat a la reparació i adquisició d’instruments i de mobiliari és de 217.195 euros. Aquest ha estat l’import de l’expedient de suplement de crèdit pel Conservatori de Música que s’ha aprovat per unanimitat a la sessió plenària, que inclou l’adquisició de nous instrument per a la introducció de la música moderna, una de les novetats del proper curs 2020-2021.

Una altra de les inversions del Conservatori de Música per al proper curs és en la millora de l’edifici que l’acull. En aquest sentit, es destinaran 93.775 euros per instal·lar panells acústics i insonoritzar alguns espais, el qual ha estat aprovat, amb l’abstenció de la CUP, mitjançant un expedient de crèdit extraordinari. La insonorització d’aules és un dels criteris establerts per la Generalitat de Catalunya per a un centre de les característiques del Conservatori de Música Isaac Albéniz. La renovació de moquetes i cortines, per altra banda, contribuirà a una major protecció dels valuosos instruments  que conté el centre.

Altres punts de la sessió plenària

En relació amb el Consorci de la Costa Brava el Ple ha aprovat amb vint-i-dos vots a favor, l’abstenció dels quatre membres del PSC i el vot en contra de la CUP, un expedient de suplement de crèdit de més d’un milió i mig d’euros per a l’exercici 2020. Aquest suplement té com a objectiu principal la inversió en diversos tipus d’obres, principalment d’abastament d’aigua, que no poden esperar al 2021.

Al final de la sessió plenària també s’ha aprovat, amb el vot en contra de la CUP, una moció que té per objectiu instar l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) a fer les actuacions necessàries per preservar la llera del Ter arran dels desperfectes ocasionats pel temporal Gloria, i també de manera preventiva, en cas que es tornin a produir fenòmens meteorològics adversos.