La Diputació de Girona destina 1,5 MEUR a pal·liar la pobresa i les desigualtats provocades per la covid-19

L'ens també preveu 290.515 euros per a despeses en productes farmacèutics material sanitari

Ple de la Diputació de Girona per via telemàtica, el 16 de juny del 2020
El ple de la Diputació de Girona d’aquest dimarts, que s’ha tornat a fer per via telemàtica, ha avalat dos decrets de crèdit extraordinari al pressupost de l’organisme autònom de salut pública Dipsalut per a l’exercici 2020. Un import de 290.515 euros és per a despeses en productes farmacèutics i material sanitari per la prevenció de la covid-19. A més, també han acordat destinar 1,5 MEUR al programa ‘Benestar i comunitat’ centrat en combatre la pobres i reduir les desigualtats socials. L’objectiu és donar resposta a l’increment de demandes d’actuacions enfocades a garantir les necessitats bàsiques de la població afectada per l’actual crisi socioeconòmica.
‘Benestar i comunitat’ és un programa de Dipsalut que té com a fita principal combatre la pobresa i reduir les desigualtats existents a les comarques gironines. L’expedient de crèdit convalidat està destinat a ajuntaments, consells comarcals, consorcis i organitzacions no lucratives (ONL) a fi de donar resposta a l’increment de població atesa pels serveis de suport arran de la crisi sanitària produïda per la covid-19. La Diputació vol donar resposta a l’augment de persones sol·licitants d’ajudes a serveis socials o a altres serveis de suport.

Les actuacions hauran d’estar emmarcades, concretament, en els àmbits de la cobertura de necessitats bàsiques, el suport educatiu, l’acompanyament emocional i l’orientació, el foment de l’accés a l’ocupació i la seva promoció i la inclusió de persones d’especial vulnerabilitat.

En la sessió plenària, han aprovat per unanimitat una moció presentada per Independents de la Selva segons la qual se sol·licitarà a l’Estat que s’apliqui un IVA reduït a les obres municipals durant els exercicis 2020 i 2021. L’objectiu d’aquesta petició és aportar més liquiditat als municipis gironins afectats per la pandèmia produïda per la covid-19 i, anteriorment, pels temporals.

Bases de subvencions pel temporal Gloria

A finals del passat mes de gener el temporal Gloria va provocar estralls a nombrosos municipis de la demarcació de Girona. La Diputació de Girona, igual que la resta d’administracions públiques supramunicipals, es va posar a disposició dels ens locals per col·laborar econòmicament en la reparació i reconstrucció dels elements malmesos.

Amb aquest objectiu la sessió plenària del març va aprovar un expedient de crèdit extraordinari per destinar 2 MEUR a ajudar els ajuntaments a pal·liar les despeses ocasionades per la borrasca.

Al ple d’avui, han aprovat, per unanimitat, les bases específiques reguladores de les subvencions per finançar aquestes actuacions municipals motivades pel temporal Gloria, un cop tramitat el crèdit extraordinari. Aquests ajuts van destinats als ajuntaments i a les entitats municipals descentralitzades amb la finalitat de finançar les despeses municipals en béns corrents i serveis que hagi causat el temporal Gloria, entre el 20 de gener i el 31 d’octubre de 2020 i objecte de facturació fins al 15 de novembre, amb un import màxim de 50.000 euros i mínim de 3.000.

Un cop aprovades aquestes bases reguladores, l’Àrea d’Assistència i Cooperació als Municipis informarà tots els ajuntaments perquè puguin preparar la documentació necessària per optar a aquestes ajudes al més aviat possible, abans de finalitzar l’any.

Minut de silenci

El ple ordinari de la Diputació de Girona corresponent al mes de juny ha començat amb un minut de silenci pel traspàs de Frederic Suñer i Casadevall, que va ser president de la corporació (1996-1999) i diputat provincial (1987-1996). A més de president de la Diputació de Girona, va ser alcalde de Palafrugell i president de la Fundació Josep Pla.

Escoles de música, dansa i conservatoris

La sessió plenària del juny també ha aprovat, per unanimitat, les bases específiques reguladores d’una línia de subvencions del Servei de Cooperació Cultural de la Diputació de Girona que està relacionada directament amb la situació d’emergència provocada per la covid-19.

La línia consisteix en ajudes per a les escoles municipals de música, les escoles municipals de dansa i els conservatoris de música, que en els darrers mesos han vist reduïts els ingressos degut a la suspensió del cobrament de les quotes a les famílies o la disminució del seu cost. La majoria han continuat desenvolupant activitat lectiva en línia i han mantingut la despesa del personal treballador del centre.

Aquestes subvencions tenen com a destinataris els ajuntaments gironins titulars d’aquests centres i com a objecte les despeses corrents del seu funcionament, incloses les de personal. L’objectiu és aportar recursos als ajuntaments de les comarques gironines per satisfer despeses relacionades amb aquesta situació excepcional. El crèdit que s’hi ha assignat es distribuirà en funció del nombre d’alumnes matriculats de tots els centres autoritzats legalment. Per atendre aquestes despeses es disposa de 171.500 euros, import sobrant de la convocatòria de subvencions per a les escoles bressol del curs 2018-2019.

També per fer front al coronavirus han aprovat una línia d’ajudes per finançar accions de suport als centres de màxima complexitat de les comarques gironines. Les subvencions estan adreçades als ajuntaments del territori que disposin d’aquests centres als seus municipis per finançar les despeses generades per l’adquisició de recursos per a l’ensenyament en línia, l’atenció psicopedagògica de l’alumnat amb risc d’exclusió social, la compra de dispositius digitals per al seguiment de la formació en línia i la contractació de dades o wifi per a l’alumnat en risc de quedar fora del sistema educatiu com a conseqüència de la crisi actual. La finalitat és que l’alumnat no es quedi al marge de l’educació, especialment en períodes de confinament i d’educació virtual.