Blanes obrirà tres pistes a l’aire lliure per a les entitats esportives

A l’haver-se allargat una setmana més la restricció de fer-ho a la Ciutat Esportiva, el Departament d’Esports de l’Ajuntament els ha ofert aquesta possibilitat sota control i vigilància COVID

La pròrroga de les mesures restrictives per aturar l’expansió de la pandèmia una setmana més tard, fins al proper diumenge 24 de gener, ha empès el Departament d’Esports de l’Ajuntament de Blanes a posar a disposició de les entitats esportives equipaments alternatius com un altre recurs al seu abast. Coneixedors de les dificultats que comporta a les entitats no poder entrenar en mínimes condicions, ja que ho fan a l’interior de la Ciutat Esportiva, se’ls ha fet arribar una proposta.

De manera totalment excepcional, i sempre sota vigilància i control, se’ls ha donat la opció perquè puguin entrenar en tres espais esportius a l’aire lliure que hi ha al municipi. Són les pistes de Mas Florit, la Plaça 11 de Setembre i de l’Avinguda d’Europa. La proposta està adreçada a aquelles entitats que –a diferència de les que practiquen futbol- no poden entrenar per la restricció que impedeix la utilització d’espais esportius interiors.

Val a dir que les tres pistes a l’aire lliure que s’han posat a disposició de les entitats no estan adaptades per poder-hi practicar tots els esports. En aquest sentit, des del Departament d’Esports s’ha remarcat que algunes de les pistes no tenen les mesures reglamentàries, així com tampoc el material corresponent a les disciplines esportives que es practiquen als pavellons de la Ciutat Esportiva Blanes.

 

Entrenaments condicionats a diversos factors

La possibilitat de poder utilitzar les tres pistes a l’aire lliure està condicionada a diversos factors. El més important és que els entrenaments han de ser necessàriament adaptats, és a dir: han de fer-s’hi tècniques individuals i no es poden fer partits entre els esportistes. L’aforament màxim de totes tres pistes és de 18 persones com a màxim, inclòs l’entrenador o entrenadora, i també cal dir que s’han de repartir en tres grups de 6 persones com a màxim cadascun.

A l’aire lliure l’entrenador/entrenadora haurà de dur posada la mascareta en tot moment, mentre que els i les esportistes no tenen la obligació de dur-la posada, però s’aconsella que la portin en la mesura del possible mentre fan els entrenaments. Tanmateix, el ‘Protocol de Traçabilitat’ –presa de temperatura i rentat de mans- s’ha de seguir fent diàriament, i tant el termòmetre com el desinfectant han d’anar a càrrec de les pròpies entitats.

Per poder racionalitzar i preveure la utilització de les tres pistes esportives per part de les entitats, el Departament d’Esports ha demanat que se’ls informi sobre si estan interessades o no abans d’aquest diumenge. Per això els ha enviat un correu on han d’especificar numerant per ordre de preferència quina de les tres pistes estan interessades en utilitzar, així com quin horari prefereixen estructurat en quatre franges possibles: 16’00-17’15 h, 17’15-18’30 h, 18’30-19’45 h i 19’45-21’00 h.

Serà durant el matí d’aquest proper dilluns 18 de gener, el primer dia en què podran utilitzar les tres pistes a l’aire lliure a la tarda, quan es comunicarà a les entitats la confirmació d’horaris i espais en funció de la demanda rebuda. Amb aquesta decisió, el Departament d’Esports de l’Ajuntament de Blanes ha fet una vegada més un nou esforç per contribuir a que les entitats esportives puguin comptar almenys amb aquest recurs mentre no s’aixequen les actuals restriccions.