Treballs arqueològics a la Sitja de la Torrassa

Es van recuperar un fragment de ceràmica grega i diversos fragments de ceràmica romana importada d’Itàlia o de les Gàl·lies

Arqueòlegs d’ADIF fan treballs de prospecció arqueològica a la Sitja de la Torrassa, una excavació ubicada al costat del pont d’en Jordà, que comunica l’estació de metro de Santa Eulàlia amb el barri de la Torrassa. La sitja, localitzada els anys 30 del segle passat, servia per emmagatzemar gra.    
Els arqueòlegs netegen la sitja i fan prospeccions per trobar altres possibles estructures detectades a la zona. Els treballs es fan amb el vistiplau de la Generalitat i sota la inspecció de la secció de Patrimoni de l’Àrea d’Educació, Innovació i Cultura de l’Ajuntament.
Prèviament als treballs dels arqueòlegs i per millorar la seguretat de les vies, ADIF va fer tasques de neteja de la vegetació i de regularització dels talussos. Va ser en aquell moment quan es van detectar altres restes que podrien formar part del jaciment.

La Sitja de la Torrassa forma part de l’inventari del Patrimoni Arqueològic de la Generalitat. La primera intervenció en el jaciment es va produir l’abril de l’any 1934. Llavors, es van trobar materials d’època ibèrica i romana que es van dipositar en el Museu d’Història de Barcelona, on van quedar oblidats fins a la dècada de 1980 quan es van portar al Museu de L’Hospitalet.

Entre els materials recuperats destaquen un fragment de ceràmica grega del segle iv aC, diversos fragments de ceràmica romana importada d’Itàlia (segles ii-i aC) o de les Gàl·lies (s. iii dC), així com fragments d’àmfora ibèrica, morters o una base de vidre.

 

Durant la postguerra, el forat de la sitja es va convertir en una barraca on vivien famílies sense casa.