S’obre el període de consulta pública de la nova Ordenança de neteja i gestió de residus

Les opinions es canalitzaran a través de la plataforma digital de participació ciutadana

temps lectura-Temps de lectura: < 1 minut

Des d’avui, i fins al dia 1 de març, la ciutadania, les entitats i les associacions poden participar en la consulta pública prèvia a l’elaboració del text de la modificació de l’Ordenança reguladora de la neteja pública i la gestió de residus de Terrassa. Les opinions es recolliran a través de la plataforma digital de participació ciutadana https://participa.terrassa.cat. D’aquesta manera es dona compliment a l’article 133 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques, on es contempla que cal fer una consulta pública a través del portal web per demanar l’opinió sobre els problemes que es pretenen solucionar, la necessitat de la seva aprovació i els objectius de la norma. 

L’actual ordenança va ser aprovada el desembre de 2003 i publicada al Butlletí Oficial de la Província (BOP) el 8 de gener de 2004. Es tracta, doncs, de revisar i actualitzar aquesta normativa, obrint un espai de debat per recollir noves aportacions i possibles solucions que permetran afrontar els reptes de futur. D’aquesta manera s’establiran les condicions per fer una gestió sostenible dels residus, un bon ús dels serveis municipals relacionats amb la seva prevenció i gestió, amb mesures per avançar cap a una reducció de la generació de residus i d’incrementar la recollida selectiva. El termini de consulta pública és d’un mes. 

Amb la revisió i actualització d’aquesta ordenança, es donarà compliment a les directives europees relatives a la reducció de determinats productes de plàstic al medi ambient i al Pla Local de Prevenció i Gestió de Residus de Terrassa 2018- 2030. Aquest pla determina i planifica les actuacions de prevenció, reutilització i recollida selectiva dels residus municipals.  

Més informació: 

https://participa.terrassa.cat/processes/cp-residus-2021?locale=ca https://www.terrassa.cat/pla-local-de-residus