La zona blava de Sabadell serà gratuïta entre el 9 i el 21 d’agost

A partir del dilluns 9 i fins al dissabte 21 d’agost la zona blava a Sabadell estarà tancada i, per tant, l’aparcament en aquestes places serà gratuït. Com és habitual, el servei interromp el funcionament durant les dues setmanes centrals del mes d’agost, tal com estableix l’ordenança fiscal corresponent.

D’altra banda, els dies 8 i 22 d’agost també estarà inactiva, ja que es tracta de diumenges, dia en què no hi ha servei durant tot l’any. Per tant, el servei es reiniciarà el dilluns 23 d’agost.

A Sabadell hi ha tres àmbits de gestió de la zona blava diferenciats per horari de servei i temps màxim d’estacionament, que s’adeqüen a la intensitat del trànsit i l’activitat comercial de cada àrea. Es tracta de l’Eix Macià, carrers del voltant i Vapor Turull; de la plaça de Jaume Girabau – Mercat de la Creu Alta, i resta de la ciutat.