Molins de Rei aprova el III Pla Municipal d’Igualtat de Gènere

El Ple Municipal ha aprovat per unanimitat el III Pla Municipal de Gènere de Molins de Rei pel període 2023-2026

temps lectura-Temps de lectura: 2 minuts
Ajuntament de Molins de Rei. Imatge pròpia

El Ple ordinari del mes de gener, celebrat el dijous 26 de gener, i que, malauradament, ha començat amb la declaració institucional en relació amb la condemna i rebuig davant als assassinats de les víctimes de violència masclista, ha aprovat el III Pla Municipal de Gènere de Molins de Rei.

L’Ajuntament de Molins de Rei és un municipi compromès amb les polítiques feministes i d’igualtat des de fa molts anys. El 2006 es va aprovar el primer Pla i amb la redacció de cada nou pla s’avalua l’anterior per a una millor elaboració del següent. Aquest document recull accions estratègiques i eines perquè l’Ajuntament planifiqui i desenvolupi polítiques feministes i d’igualtat pel conjunt de la ciutadania i per a les persones que treballen a l’administració local. El Pla que s’ha aprovat enguany recull 6 àmbits d’actuació: Compromís institucional, Drets i qualitat de vida, Violència masclista, Participació sociopolitical, Treball i ús del temps i Discriminacions múltiples.

També cal destacar l’aprovació de la revisió del document únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM). Es tracta d’un Pla obligatori per a municipi de més de 20.000 habitants, com és el cas de Molins de Rei, i efectua una anàlisi dels riscos que es poden patir, detallant la seva probabilitat, severitat i afectacions, així com les mesures a prendre en cada episodi d’activació. El pla està desglossat en 2 àmbits: riscos territorials i riscos especials.

El Ple també ha donat llum verd a la modificació del percentatge de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana per ajustar-lo a l’establert al Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.

Respecte a les mocions, la moció del Grup municipal la CUP-AMUNT per modificar el protocol de comprovació de domicili en cas d’empadronament sense aportació de documentació i la moció conjunta dels grups municipals Molins en Comú i Molins Camina Podem sobre la necessitat d’actuacions de mobilitat a la vila, respecte a les bicicletes i els vehicles de mobilitat personal no es van aprovar.