L’Ajuntament de Terrassa elimina les notificacions de paper de tributs i altres ingressos per a persones jurídiques

La mesura es posarà en marxa el dia 1 de desembre i substituirà el mètode tradicional per la Seu Electrònica

L’Ajuntament de Terrassa eliminarà a partir del dimarts 1 de desembre la notificació en paper de tributs i altres ingressos destinats a persones jurídiques.

La Seu Electrònica substituirà el mètode actual a través del sistema e-NOTUM, que registra l’obertura de l’avís enviat de manera telemàtica com a justificant de recepció.

El mecanisme permet, a banda de consultar les notificacions disponibles, gestionar rebuts pendents i cobrats, obtenir certificats i justificants de tot tipus, tot de forma gratuïta i sense necessitat de desplaçaments.

Per donar-se d’alta, només cal una identificació digital, on cal aportar el número de DNI, el de telèfon i les dades de la targeta del Servei Català de la Salut.