L’Ajuntament de Granollers impulsa el Pla de xoc 2021

El Pla de xoc 2021 impulsa mesures socioeconòmiques per donar el màxim suport a les famílies i col·lectius més afectats i recuperar el dinamisme de la ciutat

Carrer Anselm Clavé. Fotografia: Toni Torrillas

L’Ajuntament de Granollers, a través de Consell Econòmic i Social, impulsa el Pla de xoc 2021, que destina 1.865.000 euros per emprendre mesures socioeconòmiques per fer front a l’impacte social i econòmic de la pandèmia, donar el màxim suport als col·lectius més afectats i recuperar el dinamisme de la ciutat. Aquesta dotació prové en gran part del romanent de tresoreria de l’any passat. Des de l’inici de la pandèmia fins a l’actualitat, incorporant la dotació del Pla de xoc 2021, l’Ajuntament de Granollers haurà destinat 4.865.000 euros a mesures socials i de reactivació econòmica local per fer front a la crisi provocada per la Covid-19.

A inicis de juny, s’obrirà la convocatòria de noves línies de subvencions per promoure la reactivació econòmica de la ciutat, a la qual podran accedir empreses i autònoms. Es destinaran 620.000 euros a la contractació i manteniment de llocs de treball, 200.000 euros a la subvenció del treball autònom i 45.000 per a l’autoocupació i creació de nova activitat empresarial. Una dotació de 200.000 euros es destinarà específicament a l’ajut de les indústries culturals i creatives, tant a les escoles de formació artística de la ciutat, com a les empreses i professionals que es dediquin o donin suport directe a la formació, creació, producció o exhibició artística.

La promoció del comerç local i de proximitat és un altre dels eixos que inclou el nou pla de xoc, amb una dotació econòmica de 220.000 euros, que fomentarà la dinamització comercial en col·laboració amb les associacions, promourà el consum local i impulsarà el desenvolupament d’una plataforma de promoció del comerç local, per facilitar la venda i la presència a internet de totes les botigues de la ciutat.

El pla de xoc amplia en 200.000 euros la dotació econòmica adreçada a ajuts a les persones en situació de vulnerabilitat amb necessitats bàsiques no cobertes, en els àmbits de servei d’ajuda a domicili i ajuts d’urgència a les famílies.

Al sector de la restauració, els ajuts seran d’aplicació directa, amb la reducció del 50 % de les taxes de terrasses i de recollida de residus comercials, amb una dotació de 380.000 euros.

Les bases íntegres de les subvencions es publicaran a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Granollers en el moment que es procedeixi a l’obertura de convocatòria. Per poder optar als ajuts, caldrà complir amb els requisits especificats a les bases de cada subvenció i presentar la sol·licitud mitjançant certificat digital. També es podrà fer aquest tràmit de manera presencial a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania del carrer Sant Josep, 7, en horari d’atenció al públic i amb cita prèvia, si així ho especifiquen les bases.