Les escoles bressol municipals d’Hospitalet obriran de l’1 al 31 de juliol

Es garanteixen les condicions higièniques i sanitàries per als infants, les educadores, el personal no docent i les famílies

Les sis escoles bressol municipals —la Casa del Parc, la Casa dels Contes, la Casa dels Arbres, la Casa de les Flors, la Casa del Molí i la Casa de la Muntanya— obriran de l’1 al 31 de juliol, d’acord amb els plans de reobertura i les instruccions del Departament d’Educació i les autoritats sanitàries. En aquest període, no està autoritzada la reincorporació dels infants de 0-1 anys.

Els plans de reobertura donen l’opció a les famílies de portar els infants a les escoles bressol per raons de conciliació laboral. No obstant això, el curs escolar es dona per tancat, en atenció als infants que no vagin als centres durant el mes de juliol.

L’Ajuntament, seguint les instruccions del Departament d’Educació i de les autoritats sanitàries, ha dissenyant un model d’organització que garanteix les condicions higièniques i sanitàries per als infants, les educadores, el personal no docent i les famílies, per al mes de juliol. A més, aquest model permet, alhora, preparar l’inici del nou curs escolar al setembre, tant des de la vessant educativa com d’avaluació i d’atenció a les famílies.

Segons les instruccions del Departament d’Educació, d’acord amb les autoritats sanitàries, el nombre màxim d’infants per grup d’1-2 anys i de 2-3 anys és de 10 infants. Es prioritzaran les famílies en les quals el pare, la mare o els tutors han de treballar presencialment.

L’horari establert serà de 9 a 17 hores, amb servei de menjador i descans de 12 a 15 hores. No hi haurà servei d’acollida de 8 a 9 del matí ni de 5 a 6 de la tarda. Totes les famílies amb infants escolaritzats en les escoles bressol municipals (a excepció dels infants de 0-1 anys) reben aquests dies un escrit informant de la reobertura i un model de declaració responsable que hauran d’emplenar, signar i fer arribar a les escoles abans del 25 de juny per poder dur els seus fills a l’escola. Els centres es posaran en contacte amb les famílies per tal d’organitzar les entrades i les sortides, que seran flexibles, per tal que no es produeixin aglomeracions. També informen del mecanisme de devolució dels 19 dies de març que, a causa de la declaració de l’estat d’alarma, no es va prestar el servei.