Els Serveis Socials de Molins de Rei atenen més persones durant el 2020

temps lectura-Temps de lectura: 3 minuts

L’Ajuntament de Molins de Rei ha presentat en una roda de premsa les xifres del balanç de l’impacte de la COVID-19 en l’activitat de Serveis Socials el darrer any 2020. “Fent aquesta roda de premsa, afegim màxima transparència. Avui, a les percepcions hi sumem dades i evidència”, ha explicat l’alcalde, Xavi Paz, a l’inici de la roda de premsa.

El primer impacte ha estat en les atencions realitzades. Així doncs, durant el 2020, l’Ajuntament de Molins de Rei va atendre un total de 2.889 persones (casos), 1.252 més que al 2019, dada que representa un augment del 76,48%.

El segon impacte, i molt significatiu, està lligat a les ajudes d’emergència social impulsades per pal·liar les conseqüències de la COVID-19.

Pel que fa al total d’ajudes dineràries atorgades, s’ha més que doblat l’import destinat a ajudes d’emergència social. Al 2019, l’Ajuntament va destinar 145.494,27€, mentre que al 2020 s’hi van destinar 311.708,36€, cosa que representa un augment del 112%. També es va veure incrementat el nombre d’ajudes, 936 més que al 2019, fet que representa un augment del 67% respecte del 2019. Val a dir que les ajudes dineràries d’emergència social inclouen alimentació i subministres d’habitatge, entre d’altres.

En primer lloc, els ajuts econòmics d’emergència en alimentació van representar el volum més significatiu, tant pel nombre d’ajudes com per la despesa realitzada en relació amb el conjunt d’ajudes en concepte d’emergència social. L’Ajuntament va atorgar un total de 1.586 ajudes al 2020, amb un increment de 732 ajudes, un 85,71% respecte al 2019, i hi va destinar un total de 226.346€ al 2020, amb un increment de 136.371€, un 152% respecte al 2019. Així, la despesa destinada a ajuts d’emergència d’alimentació s’ha multiplicat per 1,5.

Aquest increment de la despesa en ajuts d’emergència per a alimentació és deguda, com s’ha dit, a l’increment del nombre d’ajuts, però també a la decisió presa l’abril passat d’incrementar la quantia dels ajuts mensuals destinats a alimentació. Aquesta decisió fou motivada per l’increment de les necessitats de moltes famílies, fruit de la situació derivada de la pandèmia, el confinament i la davallada dels seus ingressos.

Cal recordar que a més d’ajudes dineràries en alimentació esmentades, l’Ajuntament i la Creu Roja també col·laboren en la distribució de productes alimentaris, en la qual també es va produir un increment del 58,39% respecte de l’any anterior en el nombre ajudes, ja que vam passar de 1.550 ajudes a 2.455, 905 més que al 2019. Cal destacar que al mes de juliol es produeix un increment de 312 ajudes més per equilibrar els ajuts del mes d’agost.

En segon lloc, en habitatge, l’increment encara va ser més significatiu. Les persones sense sostre o en situació econòmica vulnerable s’han vist doblement afectades per la pandèmia. Per a aquestes persones, l’Ajuntament va fer un important augment de les ajudes i imports respecte del 2019, ja que es va passar de les 19 a les 70 ajudes i dels 6.626,95€ als 30.972,76€ en un any, dada que representa un 472,23% més de la despesa realitzada pel consistori respecte del 2019. Jessica Revestido, regidora de Serveis Socials, destaca que “en aquest Ajuntament, atenem les persones en situació d’emergència social i no deixem a ningú enrere, tingui la situació que tingui”.

Aquestes dades deixen palès que l’habitatge esdevé un dels temes més preocupants i més, tenint en compte el preu del lloguer a la nostra vila. “Hem creat una partida especifica per fer front a les necessitats de l’habitatge. Farem el que sigui necessari per no deixar a ningú enrere”. Tal com apunta i anuncia Paz, “aquest serà un eix prioritari en el nostre treball i en el pressupost del 2021”.

També cal assenyalar el lleuger augment del nombre d’ ajudes i imports en ajudes de subministraments respecte al 2019: es van incrementar un 27,18% el nombre d’ajudes i es va incrementar en un 14,92% la despesa realitzada respecte del 2019, ja que es va passar dels 23.210€ als 26.671€ que s’hi van destinar, i de 206 a 262 en el nombre d’ajudes. Els subministraments són ajudes per pagar l’aigua, el gas i la llum.

La resta d’ajuts d’emergència concedits són altres ajuts com ara farmàcia, ulleres, audiòfons, electrodomèstics, productes d’higiene i/o alimentació infantil, etc., que són més variables i es produeixen puntualment quan sorgeix una necessitat concreta. Es va incrementar l’import destinat a aquest concepte, que va pujar a 27.716,81 €, un 7,92% superior al de l’any anterior, mentre que també se’n va incrementar el nombre, que va passar de 208 a 405, un 31,49% més.

Finalment, l’alcalde, Xavi Paz; la regidora de Serveis Socials, Jessica Revestido, i el primer tinent d’alcalde, Ramon Sánchez, han agraït la feina feta a tot el Departament de Serveis Socials, especialment els esforços fets durant els mesos de confinament quan es va haver d’atendre els veïns i veïnes de Molins de Rei en situació de vulnerabilitat econòmica.