Sant Andreu de Palomar consolida un 76% de recollida selectiva durant el primer mes

Ahir es va reunir la comissió de seguiment del Porta a Porta i s’han acordat algunes millores a proposta del veïnat i les entitats que hi participen

Després d’un mes de funcionament, el Porta a Porta de Sant Andreu de Palomar ha consolidat un 76% de recollida selectiva, respecte al 37% que hi havia abans de la implantació d’aquest sistema de recollida de residus. Aquesta dada situa aquesta part del barri en l’àrea de la ciutat que més recicla. El nou sistema de recollida selectiva ha permès doblar la recollida selectiva neta de la fracció orgànica en pes i també ha fet augmentar altres fraccions.

En total a Sant Andreu de Palomar s’arriba ja als 0,63 quilos per dia i habitant de recollida selectiva, molt per sobre de la mitjana de Barcelona, on és de 0,41 quilos per dia i habitant, i de la mitjana dels municipis de l’àrea metropolitana, on la recollida selectiva suposa 0,33 quilos per dia i habitant.

A més, el sistema porta a porta manté una participació del 79% del conjunt de veïns i veïnes de la zona.

Millores introduïdes al sistema

Ahir es va celebrar la comissió de seguiment del Porta a Porta, l’espai de treball amb veïnat i entitats, que des de fa mesos avança en els ajustos necessaris per millorar el nou sistema. En la trobada d’ahir, es va fer retorn de les propostes i inquietuds exposades pels veïns i les veïnes en trobades anterior.

Els principals ajustos que s’han introduït o es farà en les pròximes setmanes són:

  • Reducció del soroll en la recollida de residus. Ja s’ha realitzat una modificació dels itineraris de recollida per eliminar totes les maniobres de marxa enrere dels vehicles, que permet reduir notablement el soroll en el procés de recollida. A més, també s’han retirat o recol·locat elements de mobiliari urbà per permetre el pas dels vehicles i eliminar maniobres. Les operacions de premsat dels residus que es va als vehicles de recollida es fan fora dels carrers més estrets per evitar el soroll nocturn.
  • Noves bústies per a bolquers. El servei de recollida de bolquers es podria modificar a finals de setembre amb un sistema de bústies amb clauer d’obertura. El servei s’haurà de sol·licitar i es donarà accés a la bústia més propera a l’habitatge. A conseqüència de la introducció de bústies per a bolquers, el vehicle itinerant passarà a convertir-se en vehicle d’emergència amb 4 ubicacions a la zona. Aquesta proposta es continuarà treballant en la pròxima comissió de seguiment que se celebrarà aquest mes de juliol.
  • Revisió d’itineraris de vianants accessibles. Ja s’ha iniciat una nova diagnosi de l’accessibilitat a la zona per introduir millores que facilitin el desplaçament en voreres o plataforma única.

Avançant cap al pagament per generació

El Programa Metropolità de Prevenció i Gestió de Recursos i Residus Municipals 2019-2025, estableix que al 2025 els municipis han d’haver incorporat un sistema de pagament per ús del servei de recollida de residus i que s’ha d’establir un marc de col·laboració entre l’AMB i els municipis per poder modular la taxa metropolitana del tractament de residus (TMTR) a escala individual, en funció del comportament de la recollida selectiva. És per aquest motiu que l’Ajuntament de Barcelona està treballant per introduir bonificacions per generació a partir de l’any que ve.

L’objectiu és iniciar un sistema de bonificacions de la taxa de recollida de residus municipal basat en la separació de residus, en cap cas es preveu sancionar. Per poder aplicar de forma correcta aquest sistema de bonificació a les zones on s’hagi desplegat la recollida porta a porta, s’ha introduït un codi en determinades fraccions, en el cas de Sant Andreu en la fracció resta, que és la que cal minimitzar i aïllar, en la fracció orgànica, que és la que es vol potenciar i en la fracció envasos, en la qual el codi es mantindrà uns mesos per poder consolidar el nou sistema de recollida.

Aquest codi que porten les bosses (un tag UHF) no es poden decodificar de forma automàtica. Un cop se’n fa la lectura, s’identifica un codi de 32 dígits. La informació que s’emmagatzema derivada de la lectura és l’aportació de residus, és a dir, el nombre de bosses i la fracció concreta del residu. En cap cas s’analitza el contingut de la bossa, que no s’obren mai per valorar la separació correcta, sinó que són semitransparents per facilitar la inspecció visual als operaris i detectar la presència de residus barrejats.

De fet, aquest és el sistema que ja s’ha implantat a ciutats com Lleida i Girona, en comarques senceres com el Berguedà, l’Anoia, la Conca de Berguedà, el Pallars Sobirà o en municipis d’arreu de Catalunya com Tiana, Llagostera, Celrà, Santpedor, entre altres.

Per tant aquest codi permet:

  • Accedir al sistema de bonificació per generació de la taxa de recollida de residus, quan s’implanti, de la mateixa manera que ja s’aplica per ús dels punts verds.
  • Donar informació sobre l’aportació de residus a l’usuari. Prendre consciència de la freqüència d’aportació i detectar si hi ha hagut algun error.
  • Donar informació del servei, és a dir, la quantitat de residus recollits per fer-ne un bon seguiment.
  • Per assegurar el compliment de la normativa de protecció de dades de caràcter personal, el projecte ha comptat amb l’assessorament i validació de l’Oficina del Delegat de Protecció de Dades de l’Ajuntament de Barcelona.

Barcelona, per tant, avança per al compliment de la Directiva europea 2018/851 del Parlament Europeu i del Consell Europeu que marca que al 2025 el reciclatge haurà de ser del 55% del total, al 2030 el 60% i al 2035 el 65%.