Tres treballs sobre l’impacte de la covid-19 guanyen el Repte Barcelona Dades Obertes

Els treballs fets per alumnat de tres instituts sobre l’impacte de la covid- 19, amb diferents aproximacions, han estat els guanyadors. La molt bona qualitat dels treballs presentats no ha facilitat la tasca de valoració al jurat d’experts, que finalment han atorgat:

  • 1r premi a l’Institut Josep Serrat i Bonastre amb el treball “Impacte de la covid-19 en l’economia de la ciutat de Barcelona”

  • 2n premi a l’Institut Vila de Gràcia amb el treball “L’impacte de la pandèmia a la vida quotidiana”

  • 3r premi a l’Institut Josep Comas i Solà amb el treball “Qualitat de l’aire i COVID-19: el confinament ha fet de Barcelona una ciutat”

  • 1r premi a l’Institut Josep Serrat i Bonastre amb el treball “Impacte de la covid-19 en l’economia de la ciutat de Barcelona”. Alumnes de 4rt ESO


El projecte: Pretén explicar el greu impacte de la pandèmia en una ciutat com Barcelona, on l’economia està fortament centrada en el turisme i comerç, a partir de la informació que es pot extreure de les dades obertes.

El jurat ha destacat: S’ha seguit una metodologia clara, tot especificant amb detall les dades utilitzades per analitzar un tema d’actualitat i impacte com és l’efecte del Covid-19 a la ciutat de Barcelona. A destacar també la visió socioeconòmica a partir de l’anàlisi de diferents indicadors (correlacionant dades) per il·lustrar millor l’efecte de la pandèmia en les persones més vulnerables. Finalment, l’equip ha identificat objectivament (a partir de dades) possibles solucions, però cal elogiar la prudència a l’hora de recomanar-les degut al context actual de la pandèmia

  • 2n premi a l’Institut Vila de Gràcia amb el treball “L’impacte de la pandèmia a la vida quotidiana”. 4rt ESO


El projecte: És un treball amb un bon plantejament, una bona tria de datasets a analitzar i un bon procés tant analític i interpretatiu com metodològic. La tria de fer una anàlisi comparativa entre dos períodes de temps és encertada i il·lustra el fenomen que es vol estudiar.

El jurat ha destacat: Es tracta d’un treball on tant la tria de datasets i la metodologia, com especialment el ritme, l’actuació i la posada en escena de la presentació destaquen. S’ha fet una bona feina i l’anàlisi és coherent.

  • 3r premi a l’Institut Josep Comas i Solà amb el treball “Qualitat de l’aire i COVID-19: el confinament ha fet de Barcelona una ciutat” 3r ESO


 El projecte: L’objectiu d’aquest treball està ben definit i representa una aportació d’actualitat. El resultat de l’anàlisi que s’ha desenvolupat en aquest treball quant a la relació entre la mobilitat humana i la concentració de diòxid de nitrogen (contaminació), posa de manifest com es d’important treballar per intentar reduir els nivells de NO2 derivats de la mobilitat.

El jurat ha destacat: El tractament de les dades és un dels elements principals d’aquest treball, a on s’han fet servir diferents eines per a representar les dades. La infografia també representa un element d’especial atenció, a on la narrativa presenta clarament els objectius, l’anàlisi de dades i les conclusions.

Els treballs guanyadors i les seves presentacions es poden consultar en el següent enllaç:

https://opendata-ajuntament.barcelona.cat/ca/repte-dades-obertes-quarta-edicio-2021-acte-final-atorgament-premis

Enguany al concurs hi han participat més de 200 alumnes tutelats per els seus professors. El  jurat d’experts avaluador també ha volgut destacar la qualitat dels altres tres treballs finalistes presentats per l’alumnat de l’ Institut Doctor Puigvert; l’Institut Joan Fuster i l’Institut Les Corts.

Promoure l’ús de dades obertes i fomentar l’esperit crític de l’alumnat

L’esdeveniment ha suposat la  cloenda de la Quarta edició_2021 d’aquest projecte educatiu que, liderat per l’Ajuntament de Barcelona i amb la col·laboració del Consorci d’Educació de Barcelona i del CESIRE, té com a objectiu incorporar les dades obertes com a recurs educatiu als centres de la ciutat.

L’acte ha estat presidit per Jordi Martí, regidor de Presidència de l’Ajuntament de Barcelona, que ha animat els joves a analitzar les dades per millorar lo comú. “No hem d’oblidar que qualsevol tecnologia per molt revolucionaria o disruptiva que sigui és un instrument que hem de ser capaços de governar per viure millor”, ha dit el regidor. “A diferència del sector privat, en l’àmbit públic, les dades ens ha ajudat a analitzar i entendre la realitat, però no hem sabut trobar prou com ens poden servir per construir ciutats més igualitàries, amb l’aire més net, per viure millor. Per això necessitem les vostres vocacions, per utilitzar les dades per millorar lo comú i garantir un govern públic de les dades”, ha afegit.

L’acte ha comptat amb representants de cada una de les entitats organitzadores i col·laboradores: Màrius Boada, Director de l’Oficina Municipal de Dades, Sara Díaz, Directora de Formació i Innovació de Barcelona Activa, Susana Navarro de l’Àrea d’Innovació, programes i formació del Consorci d’Educació de Barcelona i Enric Castellà representant de l’Àrea d’Educació del CESIRE (Centre de Recursos Pedagògics Específics de Suport a la Innovació i la Recerca Educativa).  El Màrius Boada també ha fet una ponència anomenada ‘Entendre les dades i entendre el món’

Els premis del concurs, com a les edicions anteriors, s’enfoquen com una experiència: ‘Explorem la natura amb imatges aèries de drons’ de la que en podran gaudir tots els companys de classe dels grups guanyadors.