Premien el Pla d’Accessibilitat de Barcelona

El Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI) ratifica així l’històric compromís de Barcelona amb els valors de l’accessibilitat universal

El diagnòstic del Pla d’Accessibilitat Universal de Barcelona ha estat reconegut com a millor acció local pel Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI), la màxima plataforma de representació, defensa i acció de la ciutadania amb discapacitat en l’àmbit de l’Estat Espanyol. Aquest premi ratifica el compromís de Barcelona amb l’accessibilitat universal i amb la garantia dels drets de les persones amb discapacitat.

El president i regidor de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) ha assistit avui a la cerimònia d’entrega de premis i ha expressat l’orgull de que Barcelona sigui un referent en l’accessibilitat física i la voluntat de seguir treballant per fer el mateix en l’accessibilitat universal. “Hem de recordar que l’accessibilitat universal beneficia a tot el col·lectiu de persones amb discapacitat, però que també és útil per a qualsevol ciutadà o ciutadana, fent que la ciutat sigui més inclusiva i amigable amb les persones” ha puntualitzat.

El Pla d’Accessibilitat Universal, aprovat amb Mesura de Govern el maig del 2017 i desenvolupat per l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, ha permès avaluar l’accessibilitat física i comunicativa dels serveis i equipaments públics i privats d’ús públic, el transport i la via pública per transformar-los de manera que Barcelona sigui una ciutat inclusiva i adaptada a la diversitat. El Pla inclou la diagnosi, el disseny de solucions, amb la participació de les persones amb discapacitat i la planificació de mesures que millorin l’accessibilitat de la ciutat.

El Pla s’estructura en 3 fases: el diagnòstic, la fase d’elaboració de solucions i la fase de planificació i implantació. Les solucions i propostes per a cada servei s’elaboren de forma participada amb les entitats i els i les representants de les persones amb discapacitat. De la mateixa manera, per a la realització de la primera fase, l’Ajuntament ha contractat 41 persones amb discapacitat i ha comptat amb la participació de 13 equips diferents de col·laboradors que treballen habitualment l’accessibilitat i treballen amb les persones amb discapacitat.

Actualment ja ha finalitzat la primera fase de diagnòstic amb l’estudi de l’accessibilitat a 57 dels 73 barris de la ciutat – es preveu que a finals d’aquest any el total de barris de Barcelona hagi completat el seu estudi- on s’ha analitzat tota la xarxa del transport públic de la ciutat amb l’estudi de més de 2.500 paredes i estacions, més de 350 equipaments i serveis –biblioteques, mercats, centres de serveis socials, teatres, cinemes o centres cívics, entre d’altres- i 52.787 establiments comercials. Aquest diagnòstic ja ha comportat la implementació i la recomanació de millores de l’accessibilitat a tota la ciutat.