Pràcticament la meitat dels difunts de la demarcació de Barcelona s’incinera

El preu mig d’un servei funerari bàsic és de 2.469 euros i el d’un d’estàndard amb els extres més sol·licitats, de 3.427

Un estudi de la Diputació de Barcelona indica que el 45% dels difunts d’aquesta demarcació territorial és incinerat. El treball recull dades corresponents a l’any 2018. La Diputació analitza anualment els diferents serveis municipals, i per primera vegada hi ha inclòs els funeraris, en un treball que ha comptat amb la col·laboració d’onze membres de l’Associació d’Empreses de Serveis Funeraris de Catalunya (Asfuncat) i de les funeràries de la demarcació que en formen part. Una altra conclusió de l’estudi és que el preu mitjà d’un servei funerari bàsic és de 2.469 euros i el d’un d’estàndard amb els extres que es demanen en 7 de cada 10 serveis, de 3.427. A això cal sumar-hi la cremació (817 euros) o la inhumació (295).

Els responsables d’Asfuncat, que representa 45 organitzacions tant públiques com privades encarregades del 90% dels serveis funeraris del país, indiquen que el servei bàsic inclou els conceptes obligatoris segons la normativa i que l’estàndard defineix el paquet de conceptes sol·licitats en més d’un 75% dels serveis.

Un altre servei s’etiqueta com a prèmium, amb tots els conceptes possibles, i assoleix un preu mig de 6.607 euros. En tots tres casos cal sumar als imports el cost del destí final, 817 euros de mitjana en cas de cremació i 295 si s’opta per la inhumació.

Finalment, Asfuncat també defineix un altre grup d’opcions com a servei complet, on s’inclou des de la recollida del cos fins al destí final, amb taüt, cerimònia i tanatori, trasllat, inhumació i els extres que es contractin. Dins d’aquesta opció, el 80% dels serveis oscil·len entre els 2.000 i els 5.000 euros, i el 40% dels que es van fer el 2018 van estar entre els 3.000 i els 3.999. El 13% van superar els 5.000 euros.

Altres dades que aporta l’estudi és que el 2% dels serveis són de beneficència (les empreses se’n fan càrrec) i que un 68% es cobreixen amb assegurances.

Un 83% dels serveis va utilitzar sala de vetlla i un 78% va tenir algun tipus de cerimònia, laica o religiosa. L’any 2018 hi havia 4,7 sales de vetlla per tanatori de mitjana. Cada sala va ser utilitzada un cop cada tres dies.