Més del 80% d’establiments comercials i de restauració demanden formació en activitat online, gestió de comunitat i eines TIC

Els sectors demanden formació en digitalització però també la gestió dels negocis en el context actual i amb els canvis de tendències que la pandèmia ha accelerat

L’Ajuntament de Barcelona, a través de la Direcció de Comerç i Barcelona Activa, juntament amb la Fundació BCN Formació Professional, han presentat l’estudi ‘Diagnosi, noves tendències i necessitats al Sector Comerç i Restauració de la ciutat de Barcelona”, realitzat aquest any 2021 per l’Observatori de la FP. Per dur-lo ha terme s’ha tingut en compte el context postpandèmia i l’afectació de la crisi econòmica derivada en el sector, així com d’altres factors també sensibles i en processos de canvi des d’abans de la irrupció de la Covid-19.

L’estudi analitza l’impacte en el sector tant en l’àmbit Barcelona com ciutats de l’àrea metropolitana, i s’ha fet mitjançant un treball de camp que recull 252 respostes de 178 comerços, 78 establiments hotelers, i 26 entrevistes (12 al sector comerç i 14 al sector de la restauració). Com a resultat, l’estudi indica que més del 80% dels establiments demanden formació en almenys un àmbit en termes d’activitat online, creació de comunitat i eines TIC. A més a més, també en demanen una gestió dels negocis més acurada amb el nou context, ja que el sector conclou que no s’està preparat per abordar els nous reptes i els canvis profunds que els nous hàbits de consum i les noves tendències experimenten a gran velocitat.

Des de l’àmbit públic municipal i des de la Fundació BCN Formació Professional s’ha posat el focus en aquest sector, d’una banda, perquè ha estat i és un dels més afectats per la crisi, ja sigui per la reducció d’ingressos o pel tancament d’establiments, i les conseqüències dels confinaments o horaris parcials d’obertura. A més, gairebé una quarta part de la població barcelonina actualment en situació d’atur són persones treballadores d’un d’aquests sectors (Més de 14.000 del sector comerç, un 35% més que l’any anterior, i més de 10.000 del sector restauració, un 55% més, es troben actualment en desocupació). A Barcelona, el 31% de les persones aturades que s’han generat per la crisi de la COVID-19 procedeix de la restauració o del comerç.

Una de cada 3 persones aturades és del sector comerç o restauració

Actualment, aquest sector ocupa 204.000 persones a la ciutat. Del total de llocs de feina, 19 de cada 100 persones a Barcelona treballen en restauració o comerç. I com a dada més exhaustiva, un de cada 3 nous aturats des que va començar la pandèmia procedeix d’un d’aquests dos sectors. Globalment, els sectors tractats constitueixen dos elements centrals de les dinàmiques econòmiques i socials de Barcelona que representen el 32% del teixit empresarial. El comerç a la ciutat representa un 12,8% del PIB i un 21% de pes al teixit empresarial. La restauració, per la seva part, aglutina el 8,2 de les persones que hi treballen, així com el 10,8% del teixit empresarial.

El resultat d’aquest estudi permet implementar noves accions als plans ja executat des de l’Ajuntament de Barcelona per capgirar aquests números, i impactar tant en les persones com en els mateixos comerços per tal que puguin fer els canvis que les tendències i la societat del segle XXI estan demandant. L’Ajuntament de Barcelona té previst impactar l’any 2021 més de 6.000 persones i més de 1.300 comerços a través de formacions, acompanyaments experts, ajuts i subvencions, amb un pressupost destinat de 4,75 M€.

A través de Barcelona Activa, l’Ajuntament ja executa plans de digitalització a comerços i programes i ajuts específics per ambdós sectors, així com formació trimestral o de més llarga durada per a les persones que s’ocupen en aquests àmbits. Gràcies als resultats d’aquest estudi, l’ens municipal adaptarà els seus plans d’acompanyament al petit comerç i restauració.

Un 16,4% fa la compra a botigues de barri o mercats

L’estudi ha volgut analitzar les tendències que revolucionen els sectors comerç i restauració i per tal de generar millors experiències i un grau més alt de sostenibilitat. Així mateix, ha analitzat les amenaces del petit comerç, tenint en compte que els grans establiments i cadenes comercials són la tria del 66,1% a l’hora de comprar aliments, front el 16,4% que fan la compra a botigues de barri o mercats, i d’una altra banda, la introducció de nous hàbits derivats de les vendes online.

Previsions optimistes

Tanmateix, tot i la forta afectació per la Covid-19, n’hi han previsions més optimistes, ja que segons les dades de Consum Privat tractades per la OMD pel que fa al primer trimestre de 2021, s’extreu que l’índex de recuperació comercial se situa en 113,95%. En un sentit també positiu, segons les dades de l’enquesta d’activitat del sector comercial a Barcelona en relació als serveis relacionats amb la digitalització, el pagament per targeta i mòbil està consolidat  i s’incrementen les comandes amb les aplicacions mòbils. Quant a la disponibilitat de les pàgines web en aquests sectors, han pujat 4,4% punts respecte l’any anterior.

A escala global, la CEDEFOT (European Center for the Development of Vocational Training) ha destacat la necessitat de desenvolupar, actualitzar i millorar les habilitats laborals per afrontar uns mercats laborals que canvien molt ràpidament, com és el cas de comerços i restauració. Es veu la formació clau per a les noves tasques dels treballs digitals, les noves formes de treball, i a la contribució de la competitivitat d’aquests sectors.