Les piscines tindran limitat l’aforament per garantir les distàncies

Les piscines tindran limitat l’aforament perquè es pugui garantir la distància preventiva mínima entre persones d’almenys 2 metres i les autoritats sanitàries proposen com a mesura multiplicar per dos almenys la superfície per persona en els espais a l’aire lliure i triplicar-la els espais coberts.

Aquestes són algunes de les recomanacions sanitàries mínimes per a l’obertura de les piscines que es contemplen en un document publicat pel Ministeri de Sanitat per tal de minimitzar el potencial de transmissió de la Covid-19 i proporcionar un ambient segur i saludable en aquestes instal·lacions.

Sanitat deixa clar des del començament que “el bon funcionament, manteniment i desinfecció adequada (per exemple amb clor i brom) de piscines, jacuzzis o balnearis haurien d’inactivar el virus que causa el Covid-19.

I això implica que el principal risc de les piscines a causa de virus SARS-CoV-2 no és l’aigua, sinó les interaccions interpersonals sense respectar les distàncies mínimes de seguretat i no fer una neteja i desinfecció adequades de les superfícies de les zones comunes. Per això, s’aconsella emprendre un seguit de mesures en les zones d’estada o trànsit dels banyistes i fixar una distribució espacial per garantir la distància de seguretat entre els usuaris mitjançant senyals a terra per limitar els espais.