Els punts verds de Barcelona superen, per primera vegada, el milió de visites anuals

El mes d’octubre de 2021 s’ha superat el màxim històric de visites, molt per damunt dels usos del 2020 (964.543) i del 2019 (989.418)

La xarxa de punts verds de Barcelona ha superat per primera vegada el milió de visites anuals. Des del mes de gener fins a l’octubre de 2021, un total d’1.004.335 persones han dipositat residus en algun dels punts verds de la ciutat, una xifra molt superior que anys anteriors, el 2020 es van registrar 964.543 visites (els punts verds van restar tancats entre el 16 de març i el 10 de maig a causa de la Covid-19) i el 2019, 989.418. Del conjunt d’usuàries i usuaris, el 64,8% van dipositar els residus en un punt verd de barri, un 26% en un punt verd mòbil i el 9,2% en un punt verd de zona.

La xarxa de punts verds de Barcelona és un servei gratuït que facilita als veïns i les veïnes un lloc pròxim on poder dipositar la majoria dels residus que es generen a les llars i que no es poden dipositar als contenidors del carrer. Els punts verds faciliten, a més, la reutilització i el reciclatge i permet disminuir la quantitat de residus que no es poden valoritzar i, per tant, la contaminació ambiental.

Es tracta d’instal·lacions netes, segures i que no produeixen olors ni sorolls. Actualment a Barcelona hi ha 28 punts verds de barri (PVB) i es treballa en una estratègia de desenvolupament que preveu la posada en marxa de 19 PVB més, 97 parades de punts verds mòbils (PVM) en ubicacions als 10 districtes de la ciutat, 7 punts verds de zona (PVZ) que són instal·lacions més grans on es poden portar els residus més voluminosos i un punt verd mòbil escolar que s’utilitza per a tallers educatius i de sensibilització a les escoles, el curs passat 2020-2021 hi van participar un total de 26.251 alumnes. Tota la informació sobre la xarxa de punts verds es pot consultar en aquest enllaç. L’Ajuntament de Barcelona, de forma conjunta amb la l’Àrea Metropolitana de Barcelona, posa a disposició de la ciutadania la targeta d’usuari dels punts verds que permet bonificar la taxa municipal de recollida de residus generats als domicilis i també la taxa metropolitana de tractament de residus (TMTR).

Els objectius d’aquesta targeta d’usuari i usuària són:

 Reduir la generació de residus tant a les llars com als comerços.

 Millorar els índex de recollida selectiva i per tant, el tractament de residus.

 Reduir els costos en el tractament de residus, fet que redueix de forma directa les taxes que paga la ciutadania.

 Augmentar i fidelitzar els usuaris i usuàries de punts verds i deixalleries.