Els nous jubilats cobren gairebé 1.400 euros de pensió

Els nous jubilats entren en el sistema amb una prestació mitjana de 1.395,74 euros, segons les xifres d’abril actualitzades avui pel Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions.

La dada queda per sota dels 1.454,59 euros que es van registrar en el mes anterior. Una cosa similar es dóna en el règim general, on les noves altes per jubilació ascendeixen a 1.510,45 euros, quan al març van ser 1.578,79 euros.

Malgrat els descensos sobre el mes passat, les noves jubilacions superen en més de 300 euros la suma mig de tot el sistema de prestacions -jubilació, incapacitat permanent, viduïtat, orfandat ia favor de familiars-, que se situa en els 1.031, 62 euros mensuals.

Si es compara amb les jubilacions en general, amb una mitjana de 1.186,87 euros, són 200 euros superiors.