Els exàmens de conduir es reprendran a la fase 2

Els alumnes, professors i examinadors hauran de portar mascareta. ACN

La Direcció General de Trànsit reprèn els exàmens teòrics i pràctics per a l’obtenció del permís de conduir en aquelles províncies que es trobin en la fase II de la desescalada, prevista en moltes d’elles per al pròxim 25 de maig.

Amb l’objectiu de preservar la salut dels alumnes, professors i funcionaris de les Prefectures Provincials, la Direcció General de Trànsit ha publicat una instrucció on es recullen les mesures específiques i precaucions necessàries per a minimitzar riscos, al mateix temps que garantir un bon servei públic als ciutadans.

El protocol establert per a la reactivació dels exàmens ha estat consultat i participat amb totes les associacions del sector, així com amb els sindicats.

Consideracions general

• Es manté el servei d’exàmens tot el període estival. A causa de la situació excepcional que s’està vivint enguany, les prefectures realitzaran exàmens durant tot l’estiu en tot el territori nacional.

• Els exàmens que es realitzen en els centres desplaçats podran mantenir-se sempre que existeixin garanties del compliment de les mesures de mesures de neteja i desinfecció i de distància social establertes en el Pla de contingència de la DGT. Serà el Cap Provincial de Trànsit el que analitzi la situació de la seva província i prengui la decisió sobre la conveniència de derivar exàmens als centres oficials.

• Per a evitar aglomeracions en els centres d’exàmens es prohibeix la permanència en les zones d’espera de persones que no tinguin una relació directa amb la realització de la prova. Només pot estar personal de la prefectura, professors al càrrec de la prova i aspirants citats a aquesta hora.

• Es limita el trasllat d’expedient d’exàmens d’una província a una altra mentre el Govern mantingui les restriccions a la mobilitat dels ciutadans pel risc per a la salut.

Examens teòrics

Els exàmens teòrics seran els primers a reprendre’s en totes les Prefectures, prioritzant-se els referits a les pèrdues de vigència del permís de conduir i els d’obtenció i renovació de l’autorització especial per a conduir vehicles que transportin mercaderies perilloses. En dies posteriors es reprendran de manera progressiva la resta d’exàmens teòrics.

A causa de la necessària distància de separació entre aspirants, la capacitat de les aules es veurà disminuïda, de manera que en la mesura que sigui possible s’incrementaran les convocatòries per a donar resposta a la demanda.

Els aspirants hauran de portar sempre guants i màscares que hauran de portar amb si i disposaran d’hidrogel per al seu ús quan sigui necessari. Durant tot l’examen es garantirà la distància mínima de 2 metres entre alumnes.

Exàmens ens pista

La citació per a la realització de les proves d’aptituds i comportament en circuit tancat, pista, que han de realitzar els aspirants a l’obtenció de llicències i permís de conduir s’efectuarà de manera escalonada per a evitar aglomeracions i en zones àmplies on es pugui mantenir la distància de seguretat.

Igual que en el cas dels exàmens teòrics, es prohibirà la permanència en les pistes a tota persona aliena a la prova i es recomana que cada alumne porti el seu propi equipament.

Examens pràctics

La realització d’aquesta prova és la que més canvis suposa a causa de l’espai limitat del vehicle. El primer d’ells és el que es refereix a l’ocupació de l’habitacle, ja que només anirà l’alumne i el professor en la part davantera del vehicle i l’examinador, solo, en els seients posteriors.

Tant els alumnes com els professors hauran de portar guants i màscara.

En el moment en què la prova sigui declarada no apta per acumulació de faltes o comissió d’una falta eliminatòria, s’interromprà. L’examen no continuarà per a no prolongar la situació de contacte social.

Les explicacions sobre la realització de l’examen es donaran sempre fora del vehicle mantenint la distància recomanada

Les escoles particulars de conductors seran les responsables de la correcta neteja i desinfecció dels vehicles, així com de la neteja del mateix en finalitzar cada prova i en tot cas abans de la següent.

En el cas dels exàmens pràctics de moto, en els sistemes de comunicació entre examinador i alumne s’exigirà un intercomunicador mans lliures bidireccional i eficaç. La protecció del mateix enfront del risc sanitari serà a càrrec de l’escola, recomanant-se que el micròfon sigui d’ús individual. Així mateix, no s’admetrà la utilització d’equips en els quals l’examinador es vegi obligat a la seva manipulació o a haver de col·locar-los-hi en oïdes (auriculars) o proveïts de micròfons que quedin allotjats pròxims a la boca, tret que pugui garantir-se la seva total higienització.

Tant la Direcció General de Trànsit com les escoles particulars de conductors tenen els seus propis protocols d’actuació per a assegurar la seguretat dels seus empleats i ciutadans.