El coronavirus no es contagia per contacte amb objectes

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) encara no ha trobat proves concloents que el coronavirus pugui contagiar-se a través d’un contacte amb una superfície artificial com poms de porta o teclats, segons un últim informe de l’agència mèdica de l’ONU.

No obstant això, l’agència mundial manté la seva recomanació perquè continuï la desinfecció de superfícies i objectes, com a mesura de precaució, sempre que sigui possible i per a tranquil·litat de la població.

L’estudi fa referència a un altre informe en què es precisava que el virus podria sobreviure fins a set dies sobre una superfície. En aquest sentit, l’OMS recorda que aquestes proves van ser realitzades en un laboratori, lluny de les condicions de l’món real. “La malaltia de la Covid-19 es transmet principalment a través d’un contacte físic proper i per residus respiratoris”, segons el document de l’OMS.

En l’últim informe de l’agència es conclou: “En el moment de la publicació d’aquest informe no s’ha relacionat de manera concloent el contagi amb una superfície mediambiental contaminada, segons els estudis disponibles”.

Malgrat aquesta incertesa científica, i sense tenir constància d’aquest tipus de casos, l’OMS no descarta que aquestes superfícies puguin allotjar un altre tipus de virus, d’aquí que s’insisteixi en la seva desinfecció habitual.