Collserola aprofita l’hivern per actuar en el parc natural per reduir el risc d’incendi forestal

Entre les mesures hi ha l'aclarida selectiva en diverses zones

El Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola ha aprofitat aquest mes de desembre per fer diferents intervencions en els terrenys forestals amb l’objectiu de reduir el risc d’incendi forestal, el que millora l’estructura de la massa arbòria i en fa augmentar la resiliència.
En concret, s’està fent una aclarida selectiva de les masses forestals, eliminant una part dels arbres i fent una reducció de la vegetació de l’estrat arbustiu. També s’ha actuat en pinedes de pi pinyer al turó d’en Cors i a la font de Santa Eulàlia. Allà mateix també s’ha actuat sobre un punt recentment cremat i s’han aclarit els arbres calcinats.

Alhora, també s’està fent manteniment de la vegetació adjacent a la xarxa de camins, al llarg de 45 quilòmetres.

La matèria orgànica extreta generalment s’estella en el mateix punt i es deixa al sotabosc per tal que s’incorpori al terreny i incrementi la riquesa en carboni del sòl forestal.