Barcelona posa en marxa un pla per activar els locals buits a peu de carrer

El consistori invertirà 17.000.000 euros en el Pla “Amunt Persianes” aquest 2021 per portar negocis i activitats a locals buits que actuïn com a locomotora de la seva àrea d’influència

Barcelona posa en marxa una Estratègia global per al conjunt de la ciutat per activar els locals comercials buits que estiguin a peu de carrer. El consistori invertirà un total de 17.000.000 euros en el Pla “Amunt Persianes” aquest any 2021 per tal de portar negocis i activitats al locals en planta baixa (LPB) buits situats estratègicament que puguin actuar com a locomotorade la seva àrea d’influència o eix comercial. La mesura també ha de servir per evitar el tancament de locals comercials ajudar a diversificar i equilibrar els usos de cada zona de la ciutat, treure el màxim rendiment econòmic dels locals en planta baixa de Barcelona, fomentar activitats sostenibles i duradores en el temps, i situar aquests locals com un dels principals protagonistes de la política municipal de dinamització econòmica de la ciutat.

Barcelona compta amb una alta densitat d’activitat comercial, una de les més altes del món, i té en els locals en planta baixa una de les grans senyes d’identitat. L’Estratègia, doncs, situa perprimera vegada aquests locals a peu de carrer com un element central de les polítiques socials, urbanístiques i econòmiques de la ciutat. Els contempla com un repte creixent en aquests moments, però també com una palanca que ha de servir per activar i orientar la reactivació econòmica i social dels diferents barris amb comerços, serveis de proximitat, emprenedoria i creativitat, ensenyament i recerca, centres de treball terciari o entitats del tercer sector, entred’altres.

“Amunt Persianes” és una estratègia global de ciutat i, a la vegada, un conjunt d’accions puntuals i de detall basades en l’estudi del perfil i la situació real de cada barri de la ciutat en cada moment. El nombre de locals buits en planta baixa és en aquests moments de 5.323espais a Barcelona, segons l’informe fet per l’Ajuntament a partir de l’anàlisi dels principalsportals immobiliaris, i en conjunt, conformen una superfície de 1.500.000 metres quadrats.

L’Estratègica contempla cinc grans blocs de mesures:

  • Compra de locals comercials per crear una cartera pública de Baixos de ProteccióOficial, amb una inversió de 16 milions d’euros. Amb aquesta compra de 16M€ es donacompliment al pacte del pressupost 2021 entre el Govern municipal i el grup d’ERC.
  • Creació d’una borsa de lloguer de locals en planta baixa similar a la borsa de lloguerd’habitatge que ja existeix.
  • Nous ajuts econòmics per a la instal·lació de negocis en LPB buits amb un triple objectiu: mantenir o fer créixer una activitat empresarial ja existent, traslladar un activitat econòmica de planta pis a planta baixa, o impulsar una iniciativa de nova creació.
  • Creació d’un Observatori de LPB que oferirà a la ciutadania dades actualitzades sobre la situació dels LPB de la ciutat.
  • Reforç del recursos d’assessoria, orientació i ajuda per prevenir el tancament de negocis en planta baixa.

“Amunt Persianes” forma part del Pla per a la recuperació i el rellançament de Barcelona, quecompta amb un fons extraordinari de 87 milions d’euros per al suport al teixit productiu i l’ocupació, amb ajudes directes als sectors més afectats per la pandèmia (45M€), la millora d’ocupació i ocupabilitat (12M€) i la promoció de l’economia i la dinamització del consum(30M€).