Barcelona començarà el curs amb gairebé 174.000 alumnes

Un 59% de les aules de P3 estaran per sota dels 22 infants

Infants arriben a l'escola bressol L'Arbret de l'Eixample, a Barcelona. ACN

Barcelona arrenca el curs escolar el pròxim dilluns amb 173.928 alumnes, 5.646 menys que el curs passat. Tot i això, el Consorci d’Educació de Barcelona ha decidit no tancar grups i mantenir la mateixa oferta. A més, s’ha incrementat la plantilla de mestres i personal, que passa d’11.291 treballadors a 11.586.

D’aquesta manera, la distribució dona grups més reduïts en la majoria d’etapes educatives. A P3, el 59% de les aules estaran per sota dels 22 infants i un 50% dels grups de 1r d’ESO estan per sota dels 30 alumnes. Aquestes mesures, segons el conseller d’Educació, Josep González-Cambray, es prenen per no generar sobreoferta i per no segregar. Quan passi la pandèmia, assegura, el sistema educatiu ha d’estar “preparat”.

Dels 173.928 alumnes que dilluns començaran l’escola a Barcelona, 11.271 ho faran a P3 (901 menys que el curs passat) i, en total, al segon cicle d’Infantil n’hi haurà 36.252 (2.271 alumnes menys que l’any passat).

A Primària la davallada és del 2.168 alumnes i n’hi haurà un total de 80.031. Seguint la tendència general del conjunt del país, per primer cop en molts anys també cau el nombre d’alumnes a l’ESO i n’hi haurà 57.645 (1.207 que el curs passat).

Aquesta davallada de la població escolar, combinada amb el manteniment de grups ha permès poder reduir les ràtios, mantenint-les en la gran majoria de casos per sota de la capacitat màxima.

En aquest sentit, a P3 el 75% de grups tindrà una ràtio inferior a 25 alumnes. A més, en bona part dels casos (59%) s’estarà per sota dels 22. En el cas de l’ESO, el 55% dels grups tenen una ràtio inferior a 30, tot i que també hi ha un 6,25% dels casos en què se supera aquest llindar.

Tot i la davallada, el Consorci també s’ha dotat de més personal per aquest nou curs i comptarà amb 295 nous professionals. Es tracta de 239 docents més, 21 professionals de suport a la docència i 11 d’administració i serveis.

Pel que fa a l’alumnat amb Necessitats Educatives Especials (NEE), a Barcelona aquest curs hi haurà 5.680 infants. Es tracta d’alumnes amb discapacitat física, intel·lectual o sensorials, trastorns de l’espectre autista, trastorns mentals o trastorns greus de conducta.

D’aquests, un 72% estan escolaritzats a centres ordinaris, on tradicionalment es fa una reserva de plaça durant la preinscripció d’acord amb les necessitats de cada zona per garantir-los l’assignació. Enguany, la reserva de places s’ha mantingut durant tot el procés de matrícula.

Reforç de l’escola pública

Pel que fa a l’opció de les famílies, continua la tendència a l’alça de les matrícules a centres públics, que passa del 51,6% al 52,6%. En aquest sentit, enguany a la ciutat hi haurà vuit centre públics nous, dels quals quatre eren concertats fins l’any passat i han canviat la titularitat.

És el cas de l’Escola Marillac, que passa a ser l’Institut Escola Sicília; l’Escola Sagrada Família (Institut Escola Londres) i l’Escola Sagrat Cor (Escola Aldana), tots tres a l’Eixample. La quarta és l’Escola Labouré (Institut Escola Elisabets), a Ciutat Vella.

També obren portes l’Institut Angeleta Ferrer; l’Institut dels Aliments; l’Escola La Maquinista, que estrena equipament definitiu, i l’Escola Teixonera, que passa a ser l’Institut Escola Mirades arrel del creixement a l’ESO.

D’altra banda, el Consorci ha invertit aquest estiu 24 MEUR en millores a 154 centres educatius. En alguns casos, aquests treballs s’allargaran durant els primers dies de curs, tot i que no es preveu que afectin l’activitat normal a l’escola.