Barcelona premia empreses en organitzacio i usos del temps

Es valora la major flexibilitat i autonomia en l’organització del temps

L’Ajuntament de Barcelona, a través de Barcelona Activa, convida a empreses i entitats innovadores en la gestió del temps a presentar les seves candidatures a l’onzena edició del Premi Barcelona a l’Empresa Innovadora en Organització i Usos del Temps. Es poden presentar candidatures fins al 15 de novembre. Les organitzacions participants hauran de presentar les bones pràctiques innovadores que apliquen per fer un millor ús del temps en benefici de les seves plantilles.

El Premi està organitzat en les categories següents: Micro (menys de 10 persones treballadores); Petita (a partir de 10 i fins a 50); Mitjana (més de 50 i fins a 250); i Gran (a partir de 250). A més, si s’escau, hi haurà una menció especial a una empresa de la Xarxa NUST.

En els darrers anys, la major flexibilitat i autonomia en l’organització del temps de treball s’ha situat com un dels aspectes que les persones valoren més en el moment d’optar a una feina. La possibilitat de teletreballar parcialment, l’horari diari flexible, la setmana comprimida o la garantia del dret a la desconnexió digital són algunes de les mesures que es consideren clau per a atreure i retenir els millors professionals.

En aquest context, són moltes les organitzacions que, per tal d’adaptar-se millor a les necessitats de l’empresa i les preferències i condicionants de les persones que en formen part, han introduït canvis en l’organització del temps, la cultura i les formes de treballar.

Els objectius del Premi són promoure la visibilitat de les empreses i les organitzacions que han adquirit el compromís de facilitar una organització del temps que permeti harmonitzar i millorar el benestar de les persones que hi treballen i, alhora, sensibilitzar la societat sobre aquestes qüestions.

L’Ajuntament de Barcelona vol reconèixer públicament la tasca de les empreses i les organitzacions de la ciutat que desenvolupen mesures innovadores per a una organització del temps més saludable, igualitària i eficient. I també, contribuir al coneixement i a la difusió de bones pràctiques en usos del temps en l’àmbit de les empreses i les organitzacions.

El Premi Barcelona a l’Empresa Innovadora en Organització i Usos del Temps admet candidatures d’organitzacions amb programes o bones pràctiques que tinguin per objectiu la corresponsabilitat de gènere, equilibri entre el temps personal i professional, teletreball i canvi organitzacional, dret a la desconnexió digital, compactació de jornada, allargament dels permisos de maternitat i paternitat, reducció del temps de treball amb igual salari, horaris i àpats saludables, gestió de la diversitat o altres resultats d’una gestió del temps igualitària.

A més, els projectes proposats seran valorats segons la rellevància innovadora de la bona pràctica en funció del context i el sector, l’aplicació de mesures més enllà del que defineix la legislació, la coherència i continuïtat del projecte de gestió i organització del temps de treball, el model de gestió del canvi quan s’implantin les mesures, i l’existència de metodologies de seguiment i indicadors per avaluar-les. També es tindrà en compte l’impacte del projecte en la igualtat, i la participació, l’impacte en la plantilla.