Barcelona ha creat més de 8.500 noves places d’aparcament per motos

Amb aquesta ampliació la ciutat compta a dia d’avui amb 77.899 places situades en calçada, xifra que suposa un increment del 12,3% en els darrers dos anys

temps lectura-Temps de lectura: 3 minuts

L’Ajuntament de Barcelona aposta per fomentar una mobilitat més segura i sostenible a la ciutat, donant compliment als objectius que marca el Pla de Mobilitat Urbana (PMU) 2024, que contempla mesures per potenciar els desplaçaments a peu, en transport públic i en bicicleta. En aquest marc, un dels eixos principals passa per posar al centre de les polítiques de mobilitat als vianants i, en aquest sentit, es treballa per guanyar espais per aquest col·lectiu i garantir que les voreres siguin uns espais segurs i lliures d’obstacles per als desplaçaments a peu.

Amb aquest objectiu, l’Ajuntament de Barcelona està impulsant una ampliació important de l’oferta de places d’aparcament per a motocicletes en calçada amb la finalitat de deixar les voreres lliures de motos aparcades. Des de l’inici del mandat s’han incrementat en 8.534 el nombre de places en calçada, arribant així a les 77.899 places actuals situades en aquests espais. La xifra suposa un increment del 12,3% en els darrers dos anys.

En aquest període també s’han reduït 228 places d’aparcament per a motos que estaven senyalitzades a sobre les voreres. A dia d’avui encara en resten 4.744, que el Govern municipal vol continuar baixant a calçada de manera progressiva.

La tercera tinenta d’alcaldia, Laia Bonet, ha afirmat que “la vorera ha de ser un espai segur i amable, que ofereixi unes condicions adequades a les persones que es desplacen a peu i, especialment, a aquelles que tenen mobilitat reduïda o que s’han de moure amb cotxet per nadons”. En aquest sentit, la tinenta d’alcaldia ha explicat que “treballem per assegurar una bona oferta d’estacionament per motos en calçada, que garanteixi espais de ple dret on aparcar amb seguretat i comoditat i permeti, alhora, anar deixant les voreres lliures de motos i ciclomotors”.

Actualment Barcelona compta amb un total de 82.643 places d’estacionament per a motos senyalitzades a la via pública (sumant les de vorera i les de calçada), el que representa més del 40% de les places destinades a estacionament de vehicles a la ciutat, incloent també les de càrrega i descàrrega. A aquesta oferta d’aparcament també se li han d’afegir les places que resulten d’aplicar la normativa actual, que permet l’estacionament de motos a sobre de les voreres amb determinades condicions, així com també les places per estacionament de motos situades en els aparcaments fora de calçada.
Campanya “Ciutat de vianants”

En paral·lel, l’Ajuntament de Barcelona segueix duent a terme la campanya “Ciutat de Vianants” que potencia la informació per ordenar l’estacionament de motos a la ciutat. La campanya es fa periòdicament a 10 punts de la ciutat (un per districte) i consta de tres fases:

    • Una fase en la qual actuen informadors a peu de carrer per recordar a la ciutadania la normativa d’aparcament i fomentar l’aparcament de les places habilitades a la calçada i en aparcament subterranis (BAMSA, SABA i B:SM) més properes a la zona d’actuació. Cal tenir en compte que els aparcaments disposen d’ofertes i descomptes especials pels usuaris de vehicles a motor de dues rodes.
    • Una segona fase d’avisos de la Guàrdia Urbana, en la qual es deixa una notificació als usuaris d’aquelles motos que estiguin mal aparcades per avisar-los de l’incompliment de la normativa.
    • I, finalment, una tercera fase on es procedeix a sancionar i retirar els vehicles mal aparcats, si s’escau.

Posteriorment, agents de la Guàrdia Urbana i vigilants de l’ÀREA comproven que les infraccions no es tornin a produir. La campanya busca recuperar les voreres pels vianants perquè siguin espais segurs per als seus desplaçaments i a la vegada fomentar que aquests vehicles aparquin correctament en calçada, en aparcaments subterranis o en voreres senyalitzades o en el cas que no hi hagi senyal que ho prohibeixi, estacionar segons estableix l’ordenança si hi ha amplada suficient (oferint més de 3 metres lliures de pas a les persones que van a peu). La mesura reforça l’actuació que ja duu a terme habitualment la Guàrdia Urbana per garantir el compliment de la normativa a la ciutat.

La campanya “Ciutat de Vianants” es va iniciar al desembre del 2017 i des de llavors s’han fet un total d’11 intervencions de ciutat. Amb cada intervenció s’ha actuat sobre 10 punts de Barcelona on s’havia detectat una presència important de motos mal estacionades. La mesura es vol mantenir fins a final de mandat.

Normativa d’estacionament

Segons l’Ordenança de Vehicles i Vianants (Art.40), quan no hi hagi possibilitat d’aparcar en la calçada, i sempre que no hi hagi senyalització específica que ho prohibeixi, es pot aparcar en vorera només en les següents condicions:

    • Si la vorera fa entre 3 i 6 metres d’amplada, es pot aparcar en paral·lel a la vorera (a un mínim de 0,5m del límit de la vorada) i entre els escocells, sense entorpir el pas de sortides de pàrquings, papereres, contenidors, i a un mínim de dos metres dels passos de vianants i les parades d’autobús. És imprescindible deixar 3 metres lliures de pas per a les persones que van a peu.
    • Si la vorera fa més de 6 metres es pot aparcar en semibateria, sempre que hi hagi més de 3 metres lliures de pas.

Està prohibit accedir a voreres, andanes i passeigs amb la moto en marxa. L’accés s’ha de realitzar amb el motor parat i sense ocupar el seient. Únicament es podrà utilitzar la força del motor per salvar els desnivells de la vorera, sense accedir pels passos de vianants.