Barcelona destina 400.000 euros a una estratègia per prevenir el racisme i la xenofòbia

L'Ajuntament apunta que van ser la primera causa de discriminació a la ciutat el 2021

L’Ajuntament de Barcelona ha destinat una inversió inicial de 400.000 euros a una nova estratègia per prevenir el racisme i la xenofòbia a la ciutat, en el marc de la mesura de Govern ‘Per una Barcelona antiracista’.

Ho han explicat aquest dilluns en roda de premsa el regidor de Drets de Ciutadania i Participació del consistori, Marc Serra, i el comissionat de Diàleg Intercultural i Pluralisme Religiós, Khalid Ghali, coincidint amb el Dia Internacional Contra el Racisme.

“El racisme, com el patriarcat, ho hem d’entendre com un sistema, com un fenomen sistèmic que afecta i opera a la societat en diferents nivells, un sistema que es manifesta en les interaccions quotidianes que tenen els nostres veïns i veïnes, però que es manifesta també en l’organització de les diferents estructures econòmiques, socials, polítiques que integren la nostra societat”, ha dit Serra.

Així mateix, ha recordat que el racisme “està viu a la ciutat” i ha explicat que mitjançant aquesta estratègia es preveu reforçar l’Oficina per a la No Discriminació (OND), tant a nivell territorial com de funcions, aprofundint en la prevenció i en deconstruir el privilegi blanc.

MESURES
S’instal·laran dues noves OND: una al districte de Sant Andreu aquest 2022 i una altra a Sants-Montjuïc el 2023 i, paral·lelament, es desplegarà el projecte ‘Antenes’, mitjançant el qual es capacitaran entitats ciutadanes perquè comptin amb una mirada antiracista i col·laborin amb els serveis municipals contra la discriminació.

A l’àmbit educatiu, el consistori vol incrementar els centres adherits al programa ‘Escoles per la igualtat i la diversitat’, entre altres aspectes, i ha establert un pla de treball entre diferents àrees municipals i el Consorci d’Educació de Barcelona (CEB) per abordar qüestions com ara la revisió de llibres de text perquè integren la diversitat.

A l’àmbit immobiliari, Serra ha recordat que un 60% dels agents accepta excloure les persones immigrades de la possibilitat de concertar una visita per accedir a un pis de lloguer a la ciutat i ha explicat que s’ha acordat realitzar un programa formatiu amb professionals del sector per prevenir i aturar actituds discriminatòries.

L’estratègia també inclou la creació d’una borsa de formadors racialitzats que participaran tant a les formacions externes que ofereix l’OND, com a les sessions per al personal dels serveis municipals que tenen contacte directe amb la ciutadania: Guàrdia Urbana, Serveis Socials i Oficines d’atenció ciutadana (OAC).

A més, el consistori s’ha compromès a aprofitar el desplegament de la Llei 19/2020 d’igualtat de tracte i no discriminació per ampliar la potestat sancionadora a àmbits en què fins ara no tenia competències, com l’espai públic i les comunitats de veïns .

Les persones racialitzades estaran implicades directament en el procés de disseny i desplegament d’aquestes mesures, amb la seva participació als comitès de seguiment i amb la creació de l’esmentada borsa de persones formadores.

CASOS EL 2021
Segons els expedients oberts per l’OND, durant el 2021 el racisme i la xenofòbia van ser la primera causa de discriminació a la ciutat: es van recollir 84 casos, dels quals el 44% eren situacions on es vulnerava la integritat moral de les víctimes, però també altres discriminacions en la prestació de serveis i daccés a lhabitatge, amb un 13% de totes les situacions cada tipologia.

Ghali ha recordat que un 29% de la població de Barcelona ha nascut fora l’Estat espanyol, però que la discriminació es manifesta en altres casos, com el de persones amb descendència estrangera: “Aquesta imatge d’aquesta ciutat tan plural, tan rica, tan diversa, també es vincula amb desigualtat”, ha afegit, i ha citat com a exemple dades del salari mitjà segons la procedència, ja que en el cas de persones procedents del sud global suposa tenir un 40% menys de salari.