L’Ajuntament de Granollers s’adhereix a l’Aliança Catalunya 2030

El Ple municipal aprova l’Acord Nacional per a l’Agenda 2030, i l’adhesió de l’Ajuntament de Granollers a l’Aliança Catalunya 2030, reafirmant el seu compromís amb els ODS

L’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible és un pla d’acció per a les persones i el planeta, basat en la prosperitat, la pau i les aliances per no deixar ningú enrere. I que té en compte la dimensió social, econòmica i ambiental de la sostenibilitat i que interpel·la tots els països, les institucions, les empreses i les persones. Va ser aprovat el setembre del 2015, amb el suport de 193 països de les Nacions Unides i es materialitza en 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i 169 fites.

Per complir amb els ODS, és important transformar-los en polítiques i accions concretes a cadascun dels territoris. En aquesta línia, el Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de la Generalitat de Catalunya, impulsa l’Aliança Catalunya 2030. L’aliança és un partenariat entre sector públic i privat que comparteixen l’objectiu de fer realitat els ODS, basat en l’Acord Nacional per a l’Agenda 2030 a Catalunya.

La seva signatura formalitza el compromís dels seus signataris per a treballar conjuntament perquè la Catalunya del 2030 sigui sostenible i resilient al canvi climàtic, oberta al món, més justa i igualitària, solidària, diversa i integradora, garant dels drets humans i de la pau.

Així doncs, l’adhesió de l’Ajuntament a l’Aliança Catalunya 2030 reafirma el compromís de la ciutat amb les agendes globals. I té lloc el mateix dia que es fa pública la web de Granollers 2030 (granollers.cat/ods), que mostra com la ciutat contribueix al compliment dels ODS vinculats al planeta (6: aigua, 12: consum responsable, 13: acció climàtica, 14: vida terrestre i 15: vida marina) i que té l’objectiu d’ampliar la informació als objectius vinculats a les persones, a la prosperitat, a la pau i als partenariats.