Aprovades les ordenances fiscals 2022 de Molins de Rei

Per l’any 2022 es congelen totes les taxes i preus públics de les ordenances fiscals amb l’excepció de l’IBI i les escombraries

El Ple de l’Ajuntament de Molins de Rei aprova les ordenances fiscals 2022 amb els vots a favor de l’equip de govern, PSC i Junts, l’abstenció d’ERC i C’s, i amb els vots en contra de la CUP, Molins Camina i Molins en Comú.

Són unes ordenances fiscals pensades i dissenyades per al benestar del conjunt de Molins de Rei que permetran més equitat en matèria de recaptació d’impostos i, alhora, redistribuir adequadament i de manera més justa i de forma més igualitària els recursos públics de la vila. Tot això es portarà a terme amb una congelació general de les totes les taxes, excepte la taxa d’escombraries, i un augment de l’IBI sense superar el llindar que va marcar l’IPC català el passat juliol del 2021, que va ser del 2,9%.

Les ordenances fiscals del 2022 mantenen i segueixen apostant per la línia estratègica de vila dels darrers anys: garantir uns serveis públics de qualitat sense fer augmentar les taxes per sobre del cost de la vida diària. En conseqüència, les ordenances fiscals comportaran una congelació general de taxes, excepte un augment de l’1’9% de l’IBI –per sota de l’IPC a juliol de 2021– i d’un 5% a la taxa d’escombraries domiciliàries.

Les noves ordenances fiscals per al 2022 es caracteritzen per buscar tres objectius simultanis: per un costat, volen recollir mesures i decisions per atendre els molinencs amb més dificultats econòmiques, com el compromís de regular un nou ajut pel pagament de taxes, que ha de permetre retornar als que més ho necessiten les taxes abonades l’any anterior en concepte de taxa de clavegueram, taxa de cementiri, taxa de documents administratius, el preu públic per les activitats d’estiu i el preu públic del Trencaclosques.

També en aquesta línia es milloren les bonificacions de l’IBI per als que lloguin pisos per sota de 600 € mitjançant la borsa de mediació social de l’Oficina Municipal d’Habitatge.

El segon objectiu de les ordenances fiscals del 2022 és incentivar les energies més netes i sostenibles, sense perdre de vista la capacitat econòmica dels ciutadans. En aquest sentit s’amplia la bonificació de la bonificació del 35 al 50% de l’IBI per als immobles que instal·lin sistemes d’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol per a les unitats familiars que disposin d’uns ingressos bruts anuals inferiors a 60.000 €, com també l’ampliació de la bonificació de l’impost d’obres del 50% al 75% per la instal·lació dels sistemes d’aprofitament de l’energia solar per a les mateixes famílies que poden gaudir de la millora de la bonificació de l’IBI, i l’ampliació de la bonificació de la taxa d’obres del 25% al 50% per la mateixes instal·lacions i les mateixes famílies.

També s’amplia la bonificació del 30 al 50% de la taxa d’activitats per aquelles instal·lacions de sistemes de generació d’energia provinent de fonts renovables en el seu procés productiu.

El darrer objectiu de les ordenances fiscals del 2022 és buscar la reactivació econòmica de l’activitat i per això s’amplien les bonificacions en la taxa d’obres del 10 al 20% per les obres per impliquin la instal·lació de noves activitats en sectors declarats prioritaris o l’establiment d’una bonificació del 20% de la taxa d’obres quan es facin obres en una nau industrial que hagi estat buida més d’un any. En aquesta mateixa línia també s’estableix una bonificació del 30% de la taxa d’activitats per les activitats que s’instal·lin en naus industrials que hagin estat buides més d’un any.

Un aspecte molt destacable en què incideixen les ordenances fiscals per al 2022, seguint el camí engegat amb les ordenances de l’any 2021, és el reciclatge i la conscienciació social per la millora en la gestió dels residus. En aquest sentit es vol potenciar l’ús de la Deixalleria i per això s’ha proposat un augment de la taxa d’escombraries, tant la dels particulars com la comercial, amb la finalitat que es faci més ús de la Deixalleria, per la qual cosa s’estableixen bonificacions que poden arribar al 50% de la quota de la taxa si s’efectuen més de 10 visites a la Deixalleria per portar residus municipals en el cas dels particulars.