Andorra regula els horaris i descans dels treballadors mòbils i del transport

Amb l'aprovació d'aquests reglaments s'equiparen les hores de  conducció i treball internacionals i nacionals d'acord amb el que s'aplica a la UE

temps lectura-Temps de lectura: 2 minuts

El director d’Empresa, Comerç, Desenvolupament, Seguretat i Qualitat Industrial i Transport, Josep Pujol, ha exposat aquest dilluns tres titulars aprovats pel Consell de Ministres relacionats amb el sector del transport per carretera. Es tracta d’un paquet reglamentari que serveix per regular de forma més clara les condicions que regeixen els treballadors d’aquest àmbit, sigui de mercaderies o de viatgers.

 

Els textos que s’han aprovat despleguen els preceptes recollits a la Llei dels transports per carretera, la qual pel principi d’especialitat preval sobre l’aplicació de la normativa de relacions laborals per a aquest tipus de treballadors.

 

Així doncs, el primer text, el Reglament sobre les disposicions en matèria social en el sector del transport per carretera, regula la limitació del temps de conducció  continu i de la durada de conducció diària, fixa els períodes mínims de descans diari i setmanal del conductor, afavorint la seguretat en la carretera i la conducció racional. També recull les excepcions a la norma general.

 

El segon Reglament fa referència als treballadors mòbils que participen en activitats de transport públic de viatgers i de mercaderies. Tal com ha explicat Pujol, es tracta dels ajudants, cobradors, aprenents o altre personal auxiliar de viatge –que pot ser un altre treballador o el mateix conductor.

 

Aquest segon text en regula el temps de treball, pauses, interrupcions, períodes de descans i temps de disponibilitat amb la voluntat de garantir que els empleats tinguin garantit el dret a períodes de descans diaris i setmanals, així com pauses o interrupcions apropiades. També s’instaura un límit màxim del nombre d’hores de treball  setmanal.

 

Finalment, el darrer Reglament, relatiu als controls fets en carretera i en els locals de les empreses que tenen treballadors mòbils permet posar en marxa l’operativa per comprovar i garantir que es compleixen els dos reglaments anteriorment detallats, així com les hores de treball i descans dels conductors.

 

Fins ara, les  hores de conducció es regien per dues normes: en el cas dels viatges internacionals pel conveni AETR, del qual som signataris, i en el cas dels nacionals, per la  normativa laboral. Amb l’aprovació d’aquests reglaments s’equiparen les hores de  conducció i treball internacionals i nacionals d’acord amb el que s’aplica a la UE.

 

Així, els controls en carretera se centren en els aspectes que poden ser controlats  eficaçment amb l’ajuda del tacògraf: el temps de conducció i pauses, els excessos de velocitat i el funcionament del mateix tacògraf. En els controls als locals, es  comprova els períodes de descans i els fulls de registre. Pujol també ha anunciat que es preveu que a inicis del 2023 estiguin disponibles els calendaris de controls previstos.