Andorra prorroga durant el mes d’agost el programa d’ajuts al lloguer i a les hipoteques de pubs, discoteques, sales de balls i agències de viatge

El Govern, a proposta del ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, ha aprovat el Decret de pròrroga del programa extraordinari d’ajuts al lloguer i a les quotes hipotecàries d’establiments autoritzats com a pubs, discoteques, sales de ball o similars i agències de viatges, del mes de juliol durant el mes d’agost. Així, totes aquelles empreses que hagin sol·licitat aquest ajut el mes de juliol, se’ls renovarà automàticament a l’agost, a no ser que especifiquin el contrari.

D’aquesta manera, donat que l’oci continua en una situació de tancament obligatori i que les agències de viatges han tornat a una activitat molt limitada, el Govern manté durant el mes d’agost el programa d’ajudes específic per minimitzar l’impacte de les despeses de lloguer o les quotes hipotecàries en els seus comptes d’explotació.

El percentatge d’ajut és del 75% de l’import del lloguer mensual del local comercial per a tots els comerços o negocis d’oci nocturn en la categoria de pubs, sales de balls, discoteques o similars. Els ajuts s’apliquen sobre la mensualitat completa del mes de d’agost o sobre la part proporcional del mateix.

L’ajut és del 50% de l’import del lloguer mensual del local comercial per a tots els comerços o negocis que, en la descripció detallada de l’activitat, tinguin la menció d’agència de viatges de manera exclusiva. Els ajuts s’apliquen sobre la mensualitat completa del mes de d’agost o sobre la part proporcional del mateix.

En el cas que el titular del comerç o negoci acrediti ser el propietari del local en què es desenvolupa una de les activitats comercials que estipula el Decret i que es justifiqui documentalment el pagament mensual d’una quota hipotecària del local, es pot sol·licitar un ajut pel mes d’agost sobre aquesta quota del mateix percentatge que els ajuts al lloguer i amb el mateix topall.

Pel que fa a l’import màxim atorgable, l’import mensual atorgat en concepte d’ajut al lloguer o la quota hipotecària, pels comerços o negocis d’oci nocturn en la categoria de discoteques o assimilables, no pot sobrepassar en cap cas els 2.000 euros mensuals. L’import mensual atorgat en concepte d’ajut al lloguer o la quota hipotecària, pels comerços o negocis d’agències de viatges, no pot sobrepassar en cap cas els 1.000 euros mensuals.

En cas que l’ajut al lloguer o la quota hipotecària no s’hagi aplicat a la totalitat del mes sinó únicament sobre uns dies, l’ajut percebut manté de manera proporcional el mateix topall.