Andorra deixarà sense efecte el contracte d’assessorament relacionat amb la proposició de llei d’actius digitals

La decisió s'ha adoptat amb la voluntat que siguin les institucions públiques les que facin arribar la informació al voltant d'aquesta Llei al Consell General per tal que els grups parlamentaris puguin desenvolupar la seva tasca al voltant del text normatiu

El Govern deixarà sense efecte el contracte d’assessorament relacionat amb la  proposició de llei de la representació digital d’actius mitjançant l’ús de la criptografia  i de la tecnologia de llibre registre distribuït i blockchain. La decisió s’ha adoptat  amb la voluntat que siguin les institucions públiques del sector financer que, si ho  consideren escaient, facin arribar la informació oportuna al voltant d’aquesta Llei al  Consell General per tal que els grups parlamentaris puguin desenvolupar la seva  tasca al voltant del text normatiu. 

El criteri de Govern favorable a la Llei, publicat el passat mes de març, preveia que  l’Executiu, conjuntament amb l’Autoritat Financera Andorrana i la Unitat  d’Intel·ligència Financera d’Andorra, hauria d’aportar informació addicional a  aquesta normativa als grups parlamentaris per tal que aquests consideressin o no  fer esmenes al text. 

Així, tal com estipulava el criteri, es buscava “aportar informació complementària  als grups parlamentaris a fi que puguin, si ho consideren oportú, esmenar l’actual  Proposició per assolir els beneficis que pretén minimitzant-ne els riscos”. El Govern en cap cas tenia la voluntat d’anar més enllà de les seves competències. Al  contrari, l’objectiu era aprofundir sobre aspectes tècnics, com ara l’encaix amb la  normativa andorrana, amb les directives europees associades al sector financer i  amb les normes de lluita contra el blanqueig de capitals d’aquest text tan específic.  Així i tot, el redactat de l’edicte d’adjudicació de l’assessorament es va intitular  desafortunadament “elaboració d’esmenes” el que ha generat una polèmica que no  desvirtua l’oportunitat i necessitat d’una contractació com la que es volia portar a  terme.  

D’aquesta manera, el Govern preveu deixar sense efecte l’edicte de contractació  publicat el passat dimecres al BOPA, la qual cosa es farà efectiva en la sessió de  Consell de Ministres de demà dimecres.