Amposta debatrà congelar les ordenances fiscals per 2022

El ple ordinari d’octubre també portarà a debat una modificació de pressupost que contempla l’amortització d’1,3 milions d’euros de préstec, que deixarà l’endeutament de l’Ajuntament en un 47%

temps lectura-Temps de lectura: 3 minuts

El ple ordinari del mes d’octubre, previst per aquest dilluns a les 20h. al saló de plens de l’Ajuntament d’Amposta, portarà a debat la proposta d’ordenances fiscals per al 2022. Una proposta que en termes generals preveu la congelació dels impostos i taxes fiscals i inclou diferents bonificacions per a la implantació d’energies renovables i el reciclatge en empreses i comerços. L’alcalde, Adam Tomàs, ha presentat aquest dilluns al matí la proposta d’ordenances fiscals per a l’any vinent, acompanyat del primer tinent d’alcalde, Miquel Subirats, i de la segona tinent d’alcalde, Núria Marco. “En termes generals, la proposta contempla la congelació de totes les ordenances fiscals per a l’any vinent, com ja vam avançar l’any passat quan vam regularitzar alguns impostos i taxes”, ha dit Tomàs, “i incloem bonificacions per tal de fomentar l’ús d’energies renovables en habitatges i empreses i també el reciclatge en activitats industrials, comercials i de serveis”.

            Així, les bonificacions que es portaran a aprovació són:

1. Sobre l’Impost de Béns Immobles (IBI): bonificació per la instal·lació de sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol en habitatges i empreses amb aquestes condicions:

BonficacióVigènciaImport total sobre cost total inversióAutoconsum mínim
Habitatge50%5 anys50%30%
Empreses20%3 anys30%20%
Espais comuns edificis plurifamiliars5% en cada habitatge5 anys50%30%

 

La sol·licitud es pot presentar davant l’ajuntament o Base, òrgan competent per resoldre es BASE, sense termini amb eficàcia a partir del següent exercici.

2. Sobre la taxa d’escombraries:  bonificació a les activitats industrials, comercials i de serveis que acreditin la utilització d’un o diversos gestors autoritzats de residus per fraccions selectives el paper i cartró, el vidre i els envasos.

  • Activitats econòmiques el titular de les quals acrediti la gestió específica d’UNA fracció selectiva del residu: 20%
  • Activitats econòmiques el titular de les quals acrediti la gestió específica de DOS O MÉS fraccions selectiva del residu: 30 %

La sol·licitud s’ha presentar davant l’ajuntament qui alhora es l’òrgan competent per resoldre, el termini màxim es el dia 28 de febrer de cada exercici.

3. Sobre l’impost de Construccions, obres i instal·lacions (ICIO): Bonificació del 95% per aquelles construccions, instal·lacions o obres en les que s’incorporen sistemes d’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar per a l’autoconsum, sense que en cap cas la bonificació superi els 1.000,00 €.

4. Sobre la llicència urbanística: Bonificació de fins el 95% per construccions, instal·lacions o obres en les que s’incorporen sistemes d’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar per a l’autoconsum.

La sol·licitud, tant en l’ICIO com en la taxa, s’ha presentar davant l’ajuntament qui alhora es l’òrgan competent per resoldre, s’haurà de presentar al mateix moment en que es demana el permís d’obres, en el seu defecte, es considera extemporània. El termini màxim es el dia 28 de febrer de cada exercici.

Amortització de préstec

El ple ordinari d’aquesta nit també portarà a debat una modificació de pressupost que, entre d’altres coses, preveu una amortització de préstec d’1,3 milions d’euros. “La modificació completa és d’1.385.000 euros, dels quals 1.300.000 són per a amortització de préstec”, afegeix l’alcalde, “una amortització important perquè deixarà l’endeutament de l’Ajuntament en un 47%, un dels més baixos del que ha tingut aquest ajuntament”. Així, l’alcalde també posat en valor que des del juny del 2015 fins a dia d’avui, l’Ajuntament ha amortitzat 13 milions d’euros, 6 milions d’euros dels quals, de forma extraordinària, “és a dir, no estaven contemplats als pressupostos de sortida”. “Amb l’amortització que passarà avui pel ple, l’endeutament de l’Ajuntament serà un 22% menys que el que teníem el 2015”, ha tancat l’alcalde.