Berga obre un canal de comunicació per a joves a través de WhatsApp

La iniciativa impulsada per l’Àrea de Joventut pretén solucionar una de les mancances detectades en la diagnosi del Pla Local d’Adolescència i Joventut 2020-2024.

L’Ajuntament de Berga ha creat un canal de comunicació per a joves a través del servei de missatgeria instantània WhatsApp. La iniciativa impulsada per l’Àrea de Joventut pretén solucionar una de les mancances detectades en la diagnosi del Pla Local d’Adolescència i Joventut 2020-2024. En concret, les enquestes i entrevistes efectuades posaven de manifest la manca d’informació i continguts adreçats especialment al jovent als canals de comunicació habituals del consistori berguedà. El servei anomenat ‘Canal Berga Jove’ oferirà informació sobre accions, campanyes i esdeveniments rellevants per a la població d’entre 12 i 34 anys. 

 

Característiques del ‘Canal Berga Jove’     

El nou canal de comunicació per a joves té tres vessants. En primer lloc, el canal funcionarà com a llista de difusió, ja que permet que un únic emissor pugui enviar missatges o arxius multimèdia a diversos contactes alhora de forma unidireccional. El missatge enviat per l’emissor (Berga Jove) apareixerà com a missatge o conversa individual a cadascun del contactes inclosos en la llista de difusió.

 

En segon lloc, el canal s’utilitzarà per difondre activitats o esdeveniments puntuals organitzats per les entitats i associacions inscrites al Registre Municipal. No és canal per donar a conèixer l’activitat diària de les entitats, sinó que es promouran els esdeveniments d’interès general impulsats per les associacions.

 

Les entitats i associacions interessades poden fer arribar els cartells de les propostes lúdiques, culturals, esportives i/o festives al número de telèfon mòbil associat al ‘Canal Berga Jove’ (667 840 303). L’àrea de Joventut serà l’encarregada de difondre la informació a través del canal de WhatsApp. Els cartells enviats hauran de complir una sèrie de requisits. El format de les imatges haurà de ser JPG. Els cartells hauran d’incloure tota la informació necessària sobre l’activitat i el logotip de l’entitat o associació organitzadora.

 

L’enviament dels cartells s’haurà de fer amb una antelació mínima de 48 hores abans de la celebració de l’esdeveniment. No s’acceptaran cartells que incloguin imatges, tipografies i/o missatges que puguin resultar discriminatoris per raó de gènere, edat, cultura, ètnia, religió, origen, classe social o orientació sexual, entre d’altres.   

 

En tercer lloc, el servei també esdevindrà un canal de comunicació directa i personal amb l’àrea de Joventut. Les persones que vulguin contactar-hi podran enviar missatges de WhatsApp en qualsevol moment. L’horari establert per respondre les consultes rebudes serà de dilluns a divendres, de 8 a 15 h. Els missatges rebuts fora d’aquest horari es respondran el següent dia laborable de l’àrea. No s’atendran trucades telefòniques.  

 

Accés al canal d’informació per a joves 

Les persones interessades en rebre informació del ‘Canal Berga Jove’ hauran de donar-se d’alta del servei per poder ser incloses en la llista de difusió. Per fer-ho, caldrà omplir un formulari d’inscripció disponible en aquest enllaç web. En el cas de les persones menors de 14 anys, es requerirà el consentiment explícit del pare, mare i/o tutor/a legal. Un cop registrada la sol·licitud, Berga Jove enviarà un missatge de confirmació d’alta del servei per poder rebre informacions periòdiques. Posteriorment, caldrà guardar el número de telèfon 667 840 303 a l’agenda de contactes del dispositiu mòbil amb el nom Berga Jove. Per deixar de rebre informació, només serà necessari enviar un missatge de WhatsApp amb la paraula “BAIXA” i el contacte serà eliminat de la llista de difusió.